Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,7 27,4 -5,7 40 49 -9 40 40
Høyre 20,6 25,0 -4,4 36 45 -9 36 36
Frp 8,9 15,2 -6,3 15 27 -12 15 15
SV 8,4 6,0 2,4 14 11 3 14 15
Sp 20,9 10,3 10,6 40 19 21 40 39
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 6,5 3,2 3,3 11 1 10 11 11
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 4 1 3 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 1 2 3 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,616202 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,567122 Mandat tildelt
4 Frp Troms 0,533985 Mandat tildelt
5 Frp Vest-Agder 0,501461 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,488297 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,485450 Mandat tildelt
8 Frp Telemark 0,484169 Mandat tildelt
9 R Sør-Trøndelag 0,483129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hedmark 0,478980 Mandat tildelt
11 H Finnmark 0,473618 Mandat tildelt
12 H Sogn og Fjordane 0,459667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Nordland 0,442558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,442000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,439288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Møre og Romsdal 0,436300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,435134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Buskerud 0,432680 Mandat tildelt
19 Frp Oppland 0,430341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,430116 Mandat tildelt
21 R Nordland 0,421946 Mandat tildelt
22 Frp Finnmark 0,421188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,416632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,414385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,413366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hedmark 0,412079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Akershus 0,395710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,394286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oppland 0,387926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Akershus 0,370848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,353757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
34 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Nordland 0,348220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,348097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Møre og Romsdal 0,345992 Mandat tildelt
38 SV Telemark 0,345680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,335450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oslo 0,332772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,322499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,313185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,310859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,307234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Aust-Agder 0,303724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,299938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vest-Agder 0,299391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Vest-Agder 0,289386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Troms 0,285165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Oppland 0,283023 Mandat tildelt
54 Frp Akershus 0,282213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,281670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nord-Trøndelag 0,281160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,275429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,275240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,273730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Rogaland 0,273711 Mandat tildelt
61 Frp Buskerud 0,270454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nord-Trøndelag 0,269326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nordland 0,260509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,257077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Hedmark 0,251736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,238231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,235222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,229360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Buskerud 0,216366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,211004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Troms 0,208631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,197830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sogn og Fjordane 0,187343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Buskerud 0,186326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Oppland 0,184092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Møre og Romsdal 0,179800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sogn og Fjordane 0,174017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,165524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Finnmark 0,164315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Aust-Agder 0,155798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,141906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,119411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,068266 Mandat tildelt