Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,7 27,4 -5,7 41 49 -8 40 41
Høyre 20,6 25,0 -4,4 36 45 -9 36 35
Frp 8,9 15,2 -6,3 15 27 -12 15 15
SV 8,4 6,0 2,4 15 11 4 14 14
Sp 20,9 10,3 10,6 38 19 19 40 40
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 6,5 3,2 3,3 11 1 10 11 11
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0
Oslo 5 4 1 3 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 1 2 3 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,616202 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,533985 Mandat tildelt
4 Frp Vest-Agder 0,501461 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,489105 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,488297 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,485450 Mandat tildelt
8 Frp Telemark 0,484169 Mandat tildelt
9 R Sør-Trøndelag 0,483129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hedmark 0,478980 Mandat tildelt
11 H Finnmark 0,473618 Mandat tildelt
12 H Sogn og Fjordane 0,459667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,459308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Oslo 0,454011 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,443571 Mandat tildelt
16 H Nordland 0,442558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,442000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,439288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,436331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Nordland 0,421946 Mandat tildelt
21 Frp Finnmark 0,421188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,417204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,416632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,414385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hedmark 0,412079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Møre og Romsdal 0,381763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,378595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oppland 0,358618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,354086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
32 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,351259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Nordland 0,348220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,345680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,323272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,322499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,317489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,313185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,309537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,307234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,304585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Aust-Agder 0,303724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Møre og Romsdal 0,302743 Mandat tildelt
46 Frp Rogaland 0,299938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vest-Agder 0,299391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,289386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Troms 0,285165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,281670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nord-Trøndelag 0,281160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,275240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Østfold 0,273730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,273711 Mandat tildelt
57 H Møre og Romsdal 0,272002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nord-Trøndelag 0,269326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Akershus 0,267104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nordland 0,260509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,257077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,251736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Rogaland 0,238231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,236647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Oppland 0,235853 Mandat tildelt
67 SV Troms 0,235222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,229360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Akershus 0,212671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,211004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Troms 0,208631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,197830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Buskerud 0,189321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,187343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sogn og Fjordane 0,174017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,165524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Finnmark 0,164315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Møre og Romsdal 0,157325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Aust-Agder 0,155798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,153410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,141906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,119411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,068266 Mandat tildelt