Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 26,3 -4,7 39 48 -9 41 39
Høyre 28,9 20,4 8,5 50 36 14 47 49
Frp 13,1 11,6 1,5 22 21 1 23 22
SV 8,2 7,6 0,5 14 13 1 13 14
Sp 9,5 13,5 -4,0 16 28 -12 19 17
KrF 4,0 3,8 0,2 3 3 0 3 3
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 7 8
MDG 3,9 3,9 -0,1 2 3 -1 1 2
Rødt 8,8 4,7 4,1 15 8 7 15 15
Andre 3,1 3,6 -0,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Akershus 4 7+1 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 3 6+1 1 3 0 0 2 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 2+1 1 1 1 0 0 1 0
Hordaland 3 5 2 2 1 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,635742 Mandat tildelt
2 SV Østfold 0,520433 Mandat tildelt
3 R Vestfold 0,497177 Mandat tildelt
4 Frp Rogaland 0,490867 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,488528 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,473992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Møre og Romsdal 0,471572 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,466809 Mandat tildelt
9 R Buskerud 0,452527 Mandat tildelt
10 R Troms 0,449736 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Akershus 0,441970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,440785 Mandat tildelt
14 SV Akershus 0,437725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Hordaland 0,436399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Møre og Romsdal 0,435537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Telemark 0,435198 Mandat tildelt
18 Frp Oslo 0,428290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,427127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,424727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,422192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oslo 0,421833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,421140 Mandat tildelt
24 R Oslo 0,419666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vestfold 0,419111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,402030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,401900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,400469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nordland 0,398685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Finnmark 0,388169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,385627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Sør-Trøndelag 0,383871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,380903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Hedmark 0,378091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Finnmark 0,376267 Mandat tildelt
36 V Oslo 0,373117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Akershus 0,372216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,371169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,365666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Vest-Agder 0,364058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,361364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hordaland 0,348253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,348005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,347552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Oppland 0,335239 Mandat tildelt
46 SV Telemark 0,327675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,323148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,321696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sør-Trøndelag 0,319395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,318934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Rogaland 0,318118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Sør-Trøndelag 0,315359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sogn og Fjordane 0,314197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Buskerud 0,313098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oppland 0,305119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vestfold 0,304926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,302854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vest-Agder 0,301965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Rogaland 0,301429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,300736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,298750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Vest-Agder 0,298627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Nord-Trøndelag 0,296492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Oppland 0,295608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,293049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,291218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Møre og Romsdal 0,287512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,286990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,286170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,285788 Mandat tildelt
71 SV Hordaland 0,284636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,279882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,270918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Nordland 0,270465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Østfold 0,265339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,265244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Buskerud 0,265234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,263240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,246811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,245189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vestfold 0,243345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,238262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Rogaland 0,237601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hedmark 0,237246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Østfold 0,228706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sogn og Fjordane 0,225138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Troms 0,224302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Aust-Agder 0,209478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nordland 0,204567 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,200618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,200251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,195097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,194654 Mandat tildelt
97 Sp Telemark 0,193547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Troms 0,192967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,190103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,189749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Vest-Agder 0,178130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,177717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Finnmark 0,172588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,162601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Oppland 0,160989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,149358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,134560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,117372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,111082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,100802 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,095101 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,079381 Mandat tildelt