Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 27,4 -5,9 41 49 -8 41 41
Høyre 20,4 25,0 -4,6 37 45 -8 37 37
Frp 11,9 15,2 -3,3 21 27 -6 22 21
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 13 13
Sp 18,6 10,3 8,3 35 19 16 36 35
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 1 3
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 5,3 3,2 2,1 10 1 9 10 10
Rødt 3,1 2,4 0,7 2 1 1 1 1
Andre 3,8 1,8 2,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 3 1 2 0 1+1 1 0 0
Oslo 4 4 2 2+1 1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,621665 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,551034 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,545972 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Nord-Trøndelag 0,480706 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,479493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Finnmark 0,468992 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,455176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,454845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Nordland 0,438258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,433226 Mandat tildelt
14 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
15 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,413155 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,412585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,409497 Mandat tildelt
21 Frp Aust-Agder 0,406076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,401035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,370196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,366008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
28 MDG Akershus 0,362979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,360121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,354588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,343723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,338355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,336323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,316406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,310141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Buskerud 0,308684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,306537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,304254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,303220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,294683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,288191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Hordaland 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oppland 0,284793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Oslo 0,284062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,283901 Mandat tildelt
50 H Troms 0,278943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,274627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,272556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,270609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,269363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,264507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,263731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,255064 Mandat tildelt
58 H Hedmark 0,249281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Møre og Romsdal 0,246872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,244357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,238004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,235947 Mandat tildelt
65 Frp Sogn og Fjordane 0,232682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Troms 0,232513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,227296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,227131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,223499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,215794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,208951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Telemark 0,202081 Mandat tildelt
78 MDG Oppland 0,192304 Mandat tildelt
79 MDG Hedmark 0,190656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Vest-Agder 0,190481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,187720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,147212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,140760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,140636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,134654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,128678 Mandat tildelt
91 MDG Aust-Agder 0,127038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,115688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,111440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Aust-Agder 0,103372 Mandat tildelt