Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 27,4 -5,9 41 49 -8 40 40
Høyre 19,8 25,0 -5,2 35 45 -10 36 36
Frp 13,7 15,2 -1,5 25 27 -2 25 25
SV 8,5 6,0 2,5 15 11 4 16 15
Sp 17,6 10,3 7,3 32 19 13 32 32
KrF 3,0 4,2 -1,2 2 8 -6 1 2
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 5,6 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 4,1 2,4 1,7 7 1 6 7 7
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 4 2 3 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 0 1 1 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,650469 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,634344 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,606251 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,576879 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,565635 Mandat tildelt
6 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
7 R Akershus 0,528478 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,494118 Mandat tildelt
9 SV Hedmark 0,484712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nord-Trøndelag 0,466577 Mandat tildelt
11 H Finnmark 0,455216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,450158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Sogn og Fjordane 0,441801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Møre og Romsdal 0,441526 Mandat tildelt
15 Frp Akershus 0,434423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oppland 0,433681 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,425771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Aust-Agder 0,425389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,425378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,422233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,419316 Mandat tildelt
22 H Oslo 0,418234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,414599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,408219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,400451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,398986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,395714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Østfold 0,394329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Nordland 0,393189 Mandat tildelt
30 SV Oppland 0,392516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hordaland 0,387181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,385182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Buskerud 0,372756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Oslo 0,370561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Telemark 0,365570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,363418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Østfold 0,360602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Akershus 0,356446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,353667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,349758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,340925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,340021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,338396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oslo 0,336736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Rogaland 0,333723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nord-Trøndelag 0,333301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,329786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sør-Trøndelag 0,327770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Akershus 0,327436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,326344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,324171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,321507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,316179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Oslo 0,309819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vestfold 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sogn og Fjordane 0,303824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Hordaland 0,303335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,302957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Østfold 0,301017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Nordland 0,299996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,298785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Møre og Romsdal 0,298089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hordaland 0,297270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Sør-Trøndelag 0,295304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,294126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vestfold 0,286021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nord-Trøndelag 0,284527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,274002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,270744 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sogn og Fjordane 0,267881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,264737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Telemark 0,264555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nordland 0,263606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,257293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Rogaland 0,255022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Østfold 0,252814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Buskerud 0,249783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vest-Agder 0,249319 Mandat tildelt
81 Frp Telemark 0,248433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Troms 0,245690 Mandat tildelt
83 MDG Oppland 0,243816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,241953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,241061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,238022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Oppland 0,220811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Vest-Agder 0,220455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,216128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,213967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Telemark 0,213489 Mandat tildelt
92 H Aust-Agder 0,202807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Buskerud 0,201634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Hedmark 0,201438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Troms 0,194411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Vestfold 0,189869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,189564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vest-Agder 0,184207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Telemark 0,179266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Oppland 0,171539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,167552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,167516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Finnmark 0,166268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,155845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Finnmark 0,148655 Mandat tildelt
106 MDG Aust-Agder 0,134216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,129120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Nord-Trøndelag 0,122268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,117717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,115943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,111250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,064894 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,063588 Mandat tildelt