Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 26,3 -4,8 42 48 -6 40 42
Høyre 19,8 20,4 -0,6 34 36 -2 34 34
Frp 13,7 11,6 2,1 23 21 2 24 23
SV 8,5 7,6 0,9 15 13 2 15 15
Sp 17,6 13,5 4,1 33 28 5 35 33
KrF 3,0 3,8 -0,8 2 3 -1 2 2
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 2 3
MDG 5,6 3,9 1,7 10 3 7 10 10
Rødt 4,1 4,7 -0,6 7 8 -1 7 7
Andre 2,6 3,6 -1,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 3 2 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 5 1 3 1 0 2 2+1 1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 3 2 2 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,614954 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,613159 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,607222 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,596243 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,540792 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,505823 Mandat tildelt
7 SV Møre og Romsdal 0,490014 Mandat tildelt
8 Frp Aust-Agder 0,469310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hedmark 0,458035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Oslo 0,457884 Mandat tildelt
11 R Oslo 0,454170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,448597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Rogaland 0,438861 Mandat tildelt
14 R Sør-Trøndelag 0,438782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,438729 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,436121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,432691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Rogaland 0,419426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vestfold 0,416134 Mandat tildelt
20 H Nord-Trøndelag 0,412353 Mandat tildelt
21 MDG Akershus 0,401884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sogn og Fjordane 0,400986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,400716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,398972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,396906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nordland 0,396857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oslo 0,395553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,383010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,378482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Nordland 0,376315 Mandat tildelt
31 H Møre og Romsdal 0,369000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,367242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,364504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vest-Agder 0,344800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,340522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,336945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Østfold 0,335672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Vestfold 0,332717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,329081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Hordaland 0,319552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Østfold 0,318229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,317758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,310457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sør-Trøndelag 0,305019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Sør-Trøndelag 0,304507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Buskerud 0,300315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vest-Agder 0,296962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,295777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Buskerud 0,295422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,293159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,292480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,290488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,288532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hordaland 0,279433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,275716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,275607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,272911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Finnmark 0,265962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Nordland 0,265638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vest-Agder 0,258509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,254792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Telemark 0,254291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,249544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Møre og Romsdal 0,247672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Rogaland 0,246892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Vestfold 0,230615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Vest-Agder 0,224921 Mandat tildelt
68 H Troms 0,218513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nordland 0,212574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Troms 0,212059 Mandat tildelt
71 R Buskerud 0,209897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,208607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,206044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Oppland 0,202529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Møre og Romsdal 0,202015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Telemark 0,201837 Mandat tildelt
77 SV Troms 0,200518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,199979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sogn og Fjordane 0,197497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,196628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,184689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,176356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,175365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Finnmark 0,174538 Mandat tildelt
85 Frp Finnmark 0,170331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Oppland 0,164756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,155482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Vest-Agder 0,138519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,137521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,130005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,127911 Mandat tildelt
92 MDG Sogn og Fjordane 0,105828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,105580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,104426 Mandat tildelt