Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,3 26,3 -5,0 43 48 -5 41 43
Høyre 28,8 20,4 8,4 51 36 15 51 51
Frp 13,4 11,6 1,8 23 21 2 27 24
SV 7,1 7,6 -0,5 12 13 -1 12 12
Sp 8,4 13,5 -5,1 15 28 -13 15 15
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 2 3
Venstre 4,9 4,6 0,3 9 8 1 9 9
MDG 3,2 3,9 -0,7 2 3 -1 1 1
Rødt 6,0 4,7 1,3 11 8 3 11 11
Andre 3,3 3,6 -0,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 7+1 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 7 1 2+1 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 1 1 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,618694 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,613772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Telemark 0,512331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Troms 0,502481 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Hordaland 0,472356 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,468596 Mandat tildelt
8 R Østfold 0,465682 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,465196 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,451747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,438769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,437757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,437576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,435120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,421926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sør-Trøndelag 0,419677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,418010 Mandat tildelt
18 SV Hordaland 0,411768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,409312 Mandat tildelt
20 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,400507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Oslo 0,398776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,390226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Finnmark 0,386835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hedmark 0,382573 Mandat tildelt
26 SV Akershus 0,379945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,374606 Mandat tildelt
28 Sp Oslo 0,372226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,370184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Vestfold 0,369786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Buskerud 0,366464 Mandat tildelt
32 Frp Rogaland 0,359200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,356523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nordland 0,351780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vestfold 0,347605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,346348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Vestfold 0,337464 Mandat tildelt
38 Frp Buskerud 0,329573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Akershus 0,328436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,322035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sogn og Fjordane 0,321881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Vest-Agder 0,321214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,317837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,312015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hordaland 0,307277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Buskerud 0,307115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Troms 0,305253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,303872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,301802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,300919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Akershus 0,299983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,299693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,298343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Hordaland 0,296189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Møre og Romsdal 0,295593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Telemark 0,295377 Mandat tildelt
57 H Oppland 0,294595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vestfold 0,286729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Aust-Agder 0,286003 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,284439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sør-Trøndelag 0,281825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Rogaland 0,280689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Buskerud 0,271056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,269694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,269222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,259322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hedmark 0,256612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Finnmark 0,255393 Mandat tildelt
70 SV Sør-Trøndelag 0,254346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Møre og Romsdal 0,253678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,252834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Aust-Agder 0,252495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,248031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,244092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,239048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,234126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Buskerud 0,234035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Finnmark 0,230254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,227547 Mandat tildelt
83 H Telemark 0,221938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Sør-Trøndelag 0,214043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,212831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Hedmark 0,209334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,202667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,201245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,199923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Troms 0,197911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,194420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,194405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,193965 Mandat tildelt
96 R Nordland 0,183568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nordland 0,177549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,176702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,166568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sogn og Fjordane 0,164975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Oppland 0,164925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,154249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,153004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Sogn og Fjordane 0,152798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Finnmark 0,152272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Aust-Agder 0,142174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,109790 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,103577 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,086479 Mandat tildelt