Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,3 27,4 -6,1 38 49 -11 38 38
Høyre 27,3 25,0 2,3 51 45 6 50 49
Frp 6,4 15,2 -8,8 11 27 -16 11 12
SV 7,5 6,0 1,5 13 11 2 13 13
Sp 19,7 10,3 9,4 37 19 18 39 38
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7 1 2
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 5,0 3,2 1,8 9 1 8 8 9
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 1 1+1 3 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 2 1 0 1+1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 1 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 6 1 2 2 0 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 0 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 0+1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 Ap Sogn og Fjordane 0,573424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Frp Nordland 0,554607 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,541299 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,515065 Mandat tildelt
6 Frp Buskerud 0,510528 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,488447 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,465915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Sør-Trøndelag 0,443079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Finnmark 0,440104 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,439074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,436671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,427700 Mandat tildelt
15 Frp Vestfold 0,426777 Mandat tildelt
16 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,409645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Østfold 0,399154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,396038 Mandat tildelt
20 Frp Troms 0,383990 Mandat tildelt
21 Ap Hordaland 0,380924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,380514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,370005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Vest-Agder 0,360606 Mandat tildelt
25 Frp Rogaland 0,359477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nord-Trøndelag 0,354970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Oslo 0,349245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Telemark 0,348158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,342434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Møre og Romsdal 0,340848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hedmark 0,332093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Finnmark 0,331817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,328133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,324320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,324208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Østfold 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,317836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Troms 0,311702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Telemark 0,308619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,308088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Finnmark 0,302861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hedmark 0,296318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Buskerud 0,291206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oppland 0,288618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,287944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Oppland 0,273005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vest-Agder 0,272910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Hordaland 0,270833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Nordland 0,267866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vest-Agder 0,267297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,262297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,261109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Oppland 0,257880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Oslo 0,254627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,251065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,248537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Møre og Romsdal 0,232868 Mandat tildelt
62 SV Nordland 0,232600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Møre og Romsdal 0,232478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,222574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Troms 0,219392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Møre og Romsdal 0,219039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Aust-Agder 0,218414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Rogaland 0,212708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Troms 0,210022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,198036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,196841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nord-Trøndelag 0,193680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,190622 Mandat tildelt
76 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Oppland 0,181429 Mandat tildelt
78 MDG Hedmark 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,167257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,147786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,132720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,125153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,119859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
92 MDG Nord-Trøndelag 0,109159 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,105115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Aust-Agder 0,089894 Mandat tildelt
95 V Nord-Trøndelag 0,082073 Mandat tildelt