Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,3 27,4 -6,1 40 49 -9 39 40
Høyre 23,0 25,0 -2,0 40 45 -5 41 39
Frp 8,4 15,2 -6,8 15 27 -12 14 14
SV 7,8 6,0 1,8 13 11 2 13 13
Sp 19,6 10,3 9,3 37 19 18 40 39
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 3
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 1
MDG 6,5 3,2 3,3 11 1 10 11 11
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 1
Andre 4,6 1,8 2,8 8 0 8 8 8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 2 0 0+1
Oslo 5 5 1 2 1 0 1 2 2 0+1
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0+1
Rogaland 2 4 2 1 2 1 0 1 0 0+1
Hordaland 3 5 1 2 3 0 0 1 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0+1
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,848119 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,689402 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,650135 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,618578 Mandat tildelt
5 Frp Sør-Trøndelag 0,581597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 A Hordaland 0,580414 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,513214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 A Møre og Romsdal 0,507747 Mandat tildelt
9 Frp Troms 0,504008 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,494115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,457786 Mandat tildelt
12 Frp Telemark 0,456967 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,456641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,454149 Mandat tildelt
15 MDG Oslo 0,454011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,453426 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,444793 Mandat tildelt
18 A Østfold 0,437955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,419579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,417168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,411883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Finnmark 0,397543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Akershus 0,394147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hedmark 0,388938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,384798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,381474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Hordaland 0,380594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Buskerud 0,378595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,354518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
32 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,349668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Nordland 0,348220 Mandat tildelt
35 H Buskerud 0,345603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,343027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oppland 0,338479 Mandat tildelt
38 A Vest-Agder 0,335991 Mandat tildelt
39 Frp Oslo 0,334194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,332245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 A Hedmark 0,327086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Telemark 0,320956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 A Nordland 0,320409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,314483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,307294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,303695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Møre og Romsdal 0,302743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,300184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Akershus 0,299662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Vest-Agder 0,289386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,287485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Aust-Agder 0,286634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Troms 0,285165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Rogaland 0,283081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,281066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,277995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,272786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Akershus 0,267104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,258359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,256267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,256074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nord-Trøndelag 0,254227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nordland 0,242639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Oppland 0,235853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,235581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Buskerud 0,224047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Buskerud 0,223344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 A Vestfold 0,219799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 A Finnmark 0,194094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,186710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Aust-Agder 0,182614 Mandat tildelt
81 H Nord-Trøndelag 0,180656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Oppland 0,177650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 A Telemark 0,176376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,176275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Troms 0,173822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 A Nord-Trøndelag 0,173685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,164263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,157760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,155798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,153714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,141906 Mandat tildelt
94 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Mandat tildelt