Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,1 26,3 -5,2 40 48 -8 40 40
Høyre 24,3 20,4 3,9 41 36 5 42 41
Frp 8,6 11,6 -3,0 14 21 -7 14 14
SV 8,1 7,6 0,5 14 13 1 13 14
Sp 18,4 13,5 4,9 36 28 8 38 37
KrF 4,5 3,8 0,7 8 3 5 7 7
Venstre 4,1 4,6 -0,5 7 8 -1 7 7
MDG 2,1 3,9 -1,8 1 3 -2 1 1
Rødt 4,6 4,7 -0,1 8 8 0 7 8
Andre 4,1 3,6 0,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 2 0+1 1 0 1 0
Oslo 4 5 1 3 1 0+1 2 1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0 0 1 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,607682 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,579246 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,519254 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,515343 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,492297 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,492123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Vest-Agder 0,486790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,485456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
10 Frp Telemark 0,469972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,468050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Møre og Romsdal 0,466950 Mandat tildelt
13 KrF Møre og Romsdal 0,441763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,436558 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,436459 Mandat tildelt
16 SV Akershus 0,433447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Nordland 0,422207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,418082 Mandat tildelt
19 KrF Rogaland 0,413684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,413026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Oslo 0,410520 Mandat tildelt
22 V Rogaland 0,407123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,398547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,396542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,392509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,381859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hedmark 0,374287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,368568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,366302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,358946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,357019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,356505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,354109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,349731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,339959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Finnmark 0,326399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,324476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,322745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Finnmark 0,320755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oppland 0,317552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,316944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,312094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,310367 Mandat tildelt
44 R Oslo 0,305730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,295862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Aust-Agder 0,294600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,292231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,290177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,287424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vest-Agder 0,282982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,281858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Oslo 0,281606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Akershus 0,279250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vest-Agder 0,274137 Mandat tildelt
55 H Møre og Romsdal 0,271718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,268166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,264524 Mandat tildelt
58 SV Finnmark 0,262679 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Vestfold 0,258708 Mandat tildelt
60 H Vest-Agder 0,253899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,252860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,250449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,248562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vestfold 0,248524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,242788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,241315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Nordland 0,240427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nord-Trøndelag 0,237569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Buskerud 0,235486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Rogaland 0,235274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Troms 0,234009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sør-Trøndelag 0,232362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Akershus 0,229986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Møre og Romsdal 0,228815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Hordaland 0,227088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Buskerud 0,226826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,226636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,226447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vestfold 0,221725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Buskerud 0,211512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Østfold 0,209863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,206582 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,196732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Finnmark 0,195778 Mandat tildelt
85 KrF Buskerud 0,192381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sør-Trøndelag 0,191470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,191098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,188219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,186191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vestfold 0,184023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nordland 0,177310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,175985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Oppland 0,174436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,168696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,162295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,155400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Nord-Trøndelag 0,154274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,136755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,131755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,122573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Sogn og Fjordane 0,117135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,115851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,110344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Aust-Agder 0,109000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,106932 Mandat tildelt
107 KrF Nord-Trøndelag 0,106729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,101176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,092286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,091862 Mandat tildelt
111 V Aust-Agder 0,086671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,078804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,072335 Mandat tildelt