Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,1 27,4 -6,3 40 49 -9 41 41
Høyre 18,9 25,0 -6,1 36 45 -9 37 36
Frp 12,9 15,2 -2,3 25 27 -2 25 25
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 22,3 10,3 12,0 43 19 24 43 43
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 3,9 3,2 0,7 4 1 3 2 4
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 1
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 5 3 1 3 0 1 1 0 0
Oslo 5 4 2 2+1 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 1 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 1+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1+1 1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 3 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1+1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3+1 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0 1 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,630065 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,597318 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,519816 Mandat tildelt
4 Sp Nordland 0,460475 Mandat tildelt
5 Ap Oppland 0,450737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Nord-Trøndelag 0,445357 Mandat tildelt
7 Frp Aust-Agder 0,440209 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,440104 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,439074 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,437161 Mandat tildelt
11 SV Buskerud 0,436671 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
13 H Finnmark 0,434552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,427700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Rogaland 0,422841 Mandat tildelt
16 H Sogn og Fjordane 0,421715 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,421399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sør-Trøndelag 0,415306 Mandat tildelt
19 Sp Hedmark 0,410742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Telemark 0,410339 Mandat tildelt
21 H Nordland 0,406049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,405800 Mandat tildelt
23 H Rogaland 0,403041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,396038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Østfold 0,395404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Møre og Romsdal 0,392099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,390370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sogn og Fjordane 0,384951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,384388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Møre og Romsdal 0,383811 Mandat tildelt
31 H Akershus 0,382775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Hordaland 0,382249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Oslo 0,377623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hordaland 0,377343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,372618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vestfold 0,370005 Mandat tildelt
37 Ap Nord-Trøndelag 0,351637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vest-Agder 0,350717 Mandat tildelt