Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,0 27,4 -6,4 39 49 -10 40 38
Høyre 22,9 25,0 -2,1 41 45 -4 41 40
Frp 13,1 15,2 -2,1 23 27 -4 23 23
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 17,0 10,3 6,7 31 19 12 31 33
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 2 3
Venstre 3,9 4,4 -0,5 3 8 -5 2 2
MDG 5,6 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 8
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 5 2 2 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,638012 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,606574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 MDG Sør-Trøndelag 0,606251 Mandat tildelt
5 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,576879 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,561555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,554464 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,527880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Sogn og Fjordane 0,510993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Sør-Trøndelag 0,483129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Oslo 0,436331 Mandat tildelt
13 R Nordland 0,421946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,417753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nord-Trøndelag 0,396440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,392434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Oslo 0,391147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,383684 Mandat tildelt
24 MDG Akershus 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,379818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,378377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,376367 Mandat tildelt
29 MDG Østfold 0,360602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,348319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,344098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,333800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,330796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Buskerud 0,326162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,325582 Mandat tildelt
39 Frp Rogaland 0,315342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,313129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,312715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,305969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Hordaland 0,303335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,302371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,302333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Nordland 0,299996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,299980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,291193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Rogaland 0,273711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,271610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,269001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,261996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,260828 Mandat tildelt
58 Frp Sogn og Fjordane 0,256148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,255146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,254965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,254009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vest-Agder 0,249319 Mandat tildelt
64 Frp Vest-Agder 0,246034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Troms 0,245690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Østfold 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Telemark 0,237559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,235253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,234562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Telemark 0,213489 Mandat tildelt
72 R Troms 0,208631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Oppland 0,203180 Mandat tildelt
76 MDG Hedmark 0,201438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Buskerud 0,189321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,179874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,157325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,153410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Aust-Agder 0,149021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,148655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Aust-Agder 0,134216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,130048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,122268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,119411 Mandat tildelt
92 MDG Sogn og Fjordane 0,117717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,068266 Mandat tildelt