Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 27,4 -5,6 41 49 -8 41 42
Høyre 27,9 25,0 2,9 52 45 7 53 52
Frp 10,9 15,2 -4,3 21 27 -6 21 21
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 13,3 10,3 3,0 25 19 6 25 25
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,9 4,4 -0,4 3 8 -5 2 2
MDG 4,5 3,2 1,3 8 1 7 8 8
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,518086 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,488229 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,484363 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,476848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,464589 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,461842 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,439631 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,438973 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,437905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,435989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,435525 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,434822 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,434050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,430816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,426543 Mandat tildelt
16 Sp Rogaland 0,419687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,419259 Mandat tildelt
18 Sp Vest-Agder 0,416968 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,414517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,412204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,394988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,389866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nordland 0,383911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sogn og Fjordane 0,382074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Troms 0,381630 Mandat tildelt
27 H Rogaland 0,378749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,373380 Mandat tildelt
29 H Telemark 0,372900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,372314 Mandat tildelt
31 SV Vestfold 0,369018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,368521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,367674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nord-Trøndelag 0,363301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,359770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,342444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,341059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,339943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,339888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Finnmark 0,339596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,335842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,335547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Rogaland 0,331938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nordland 0,331818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nord-Trøndelag 0,330179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,325090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,323639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Troms 0,321255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Aust-Agder 0,320952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Troms 0,319022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,315326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,315124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Oslo 0,315013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,310968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,310742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,308876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,307793 Mandat tildelt
58 H Østfold 0,303082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,299562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Østfold 0,297542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sør-Trøndelag 0,297326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hordaland 0,292146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Østfold 0,291805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Østfold 0,290412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,290090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,287977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,287834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,287185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,279410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vest-Agder 0,279316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Akershus 0,277946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Telemark 0,275842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oppland 0,272691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vestfold 0,267240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,266604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Buskerud 0,262673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Finnmark 0,255365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Telemark 0,254369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,251788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,251493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,250351 Mandat tildelt
82 MDG Vestfold 0,245226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hordaland 0,244292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,242510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,241594 Mandat tildelt
86 Ap Møre og Romsdal 0,237927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Møre og Romsdal 0,233506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,231969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,219235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Troms 0,218202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,213901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Sogn og Fjordane 0,213320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,212138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Møre og Romsdal 0,210053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,209473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,207590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vest-Agder 0,204893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Aust-Agder 0,202683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,200783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Troms 0,197870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Telemark 0,197849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,195632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,172094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Telemark 0,171937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Aust-Agder 0,171526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Hedmark 0,168391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,166822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Oppland 0,163641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Hedmark 0,162255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,147416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,119664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,108096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,098447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,094830 Mandat tildelt