Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,9 27,4 -6,5 39 49 -10 38 38
Høyre 21,9 25,0 -3,1 40 45 -5 40 39
Frp 12,6 15,2 -2,6 23 27 -4 23 23
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 13 13
Sp 19,3 10,3 9,0 35 19 16 37 38
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 2
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 4,2 3,2 1,0 8 1 7 8 7
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 3,7 1,8 1,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 5 2 2+1 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 2 2 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,621665 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,583433 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,507696 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,503534 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,488685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Nordland 0,470486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Sør-Trøndelag 0,454663 Mandat tildelt
10 R Sør-Trøndelag 0,439218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,433226 Mandat tildelt
13 MDG Rogaland 0,432647 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
16 Frp Aust-Agder 0,429974 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,424622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hordaland 0,424576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Akershus 0,403946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Telemark 0,400876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,399511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nordland 0,398523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,396313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,387531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
29 Frp Nord-Trøndelag 0,381290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,375446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Akershus 0,375298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,365956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nord-Trøndelag 0,365498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
35 Frp Nordland 0,363939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,363234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hordaland 0,362395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sør-Trøndelag 0,359434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hedmark 0,355487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Møre og Romsdal 0,339352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,336323 Mandat tildelt
42 Frp Buskerud 0,335031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,333171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,332944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Buskerud 0,329079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,326621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Akershus 0,321059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,316354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Oslo 0,300780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,299458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Oslo 0,293358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,292601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,290782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,289168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Buskerud 0,282215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Troms 0,280136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,280073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Østfold 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,267619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,263731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Østfold 0,259450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hordaland 0,258790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Møre og Romsdal 0,258732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,252004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oslo 0,250986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,246395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Buskerud 0,244644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,244009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,243831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,236640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,234635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,228492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vestfold 0,228375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hordaland 0,227497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Nordland 0,224967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,224311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,222653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vest-Agder 0,202004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,198754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Møre og Romsdal 0,195621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Troms 0,189689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vest-Agder 0,186964 Mandat tildelt
92 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Troms 0,184254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,174879 Mandat tildelt
95 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,172018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Aust-Agder 0,155490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Oppland 0,152396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,151104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,145841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Oppland 0,139447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Finnmark 0,111440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Nord-Trøndelag 0,108547 Mandat tildelt
109 R Finnmark 0,102701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,100685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,091663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,088312 Mandat tildelt