Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 27,4 -6,6 38 49 -11 38 39
Høyre 30,1 25,0 5,1 54 45 9 53 54
Frp 14,5 15,2 -0,7 26 27 -1 27 26
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 10,8 10,3 0,5 19 19 0 20 19
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 3,0 2,4 0,6 2 1 1 1 1
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 8 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 4 6+1 2 2 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 6 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,470880 Mandat tildelt
3 H Oslo 0,464621 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,459042 Mandat tildelt
5 Ap Oslo 0,454977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Rogaland 0,443394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nord-Trøndelag 0,438828 Mandat tildelt
9 Frp Hordaland 0,432061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Finnmark 0,428384 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,427367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,425490 Mandat tildelt
13 SV Buskerud 0,425065 Mandat tildelt
14 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,421456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oslo 0,421353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nordland 0,418830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
19 H Troms 0,411570 Mandat tildelt
20 H Rogaland 0,408465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Telemark 0,402167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Akershus 0,400026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Hordaland 0,395968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,394450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vestfold 0,393888 Mandat tildelt
28 Ap Østfold 0,389782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,387994 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,385538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Møre og Romsdal 0,378365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Akershus 0,376740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,376444 Mandat tildelt
35 Ap Hordaland 0,371975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,371496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oppland 0,369616 Mandat tildelt
38 Frp Akershus 0,369477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Hedmark 0,367830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vestfold 0,360142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,349044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,346129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,341306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,340874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,339111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Oppland 0,335376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,335222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,335130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,334628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Møre og Romsdal 0,331798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,326861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Hedmark 0,324288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Finnmark 0,324004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Buskerud 0,323062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
57 Frp Vestfold 0,322309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,320658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Sør-Trøndelag 0,320431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nordland 0,316599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Møre og Romsdal 0,316492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,312208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sogn og Fjordane 0,310726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,310574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,308309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Troms 0,304381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Buskerud 0,300858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Telemark 0,300412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,297751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,289997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Møre og Romsdal 0,283888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,283525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,280922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,278489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,273055 Mandat tildelt
78 Frp Vest-Agder 0,272316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Oppland 0,266590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Vest-Agder 0,266505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Buskerud 0,263208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,262938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Troms 0,261264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,261023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,260215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Vestfold 0,254985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Telemark 0,242704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Vestfold 0,242525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Østfold 0,241977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,236425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Vest-Agder 0,230730 Mandat tildelt
98 H Finnmark 0,230658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,228739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nordland 0,226387 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Telemark 0,224328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,223878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,223808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Nordland 0,213843 Mandat tildelt
106 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Nord-Trøndelag 0,207983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Finnmark 0,207664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Buskerud 0,200927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Oppland 0,194762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Ap Aust-Agder 0,193390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Ap Sogn og Fjordane 0,186651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Aust-Agder 0,164938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Troms 0,144943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Aust-Agder 0,143850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt