Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 27,4 -6,6 37 49 -12 37 37
Høyre 21,1 25,0 -3,9 38 45 -7 37 37
Frp 11,2 15,2 -4,0 20 27 -7 20 20
SV 9,1 6,0 3,1 16 11 5 16 16
Sp 15,8 10,3 5,5 29 19 10 31 31
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 8,6 3,2 5,4 16 1 15 15 15
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7 8 8
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 1 0 0 1 0 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1 2 0+1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 1 3 2+1 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 2 4 2 1 2 1 0 1+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 0+1 1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,638012 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,587297 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,529841 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,528989 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,518899 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,518583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 MDG Buskerud 0,500895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Finnmark 0,485132 Mandat tildelt
9 R Sør-Trøndelag 0,483129 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,470820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Vestfold 0,467641 Mandat tildelt
12 MDG Hordaland 0,465829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Nordland 0,460703 Mandat tildelt
14 Ap Oslo 0,454977 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Nordland 0,453307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,451290 Mandat tildelt
17 SV Vestfold 0,448945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Sør-Trøndelag 0,448604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oslo 0,445592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,443394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,436331 Mandat tildelt
22 MDG Oslo 0,429064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,427332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,426746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Nordland 0,421946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Møre og Romsdal 0,413580 Mandat tildelt
27 MDG Møre og Romsdal 0,400577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Akershus 0,400026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,399545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,384916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vest-Agder 0,382844 Mandat tildelt
32 SV Oslo 0,380531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Møre og Romsdal 0,378365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,377449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Troms 0,377292 Mandat tildelt
36 SV Telemark 0,374483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,371975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,353401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oppland 0,350184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,349963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,349381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nord-Trøndelag 0,346638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,344468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,338953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,333731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Telemark 0,327872 Mandat tildelt
47 SV Vest-Agder 0,324352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Hedmark 0,324288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Finnmark 0,324004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,323506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,318248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,317051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nordland 0,316599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Østfold 0,312051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Oppland 0,312028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Sør-Trøndelag 0,310337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hedmark 0,309362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,304624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Troms 0,304381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Buskerud 0,300858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,297797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Rogaland 0,295299 Mandat tildelt
66 H Troms 0,288514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Akershus 0,288318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,282205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,281916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,278603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Østfold 0,278416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Rogaland 0,273711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,266590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vest-Agder 0,266505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,258471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,258076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Vestfold 0,254985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Troms 0,254841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,248957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Telemark 0,242704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Oppland 0,235100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Vest-Agder 0,234926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Møre og Romsdal 0,229982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,228225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,224004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,219018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,210341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Troms 0,208631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,206141 Mandat tildelt
92 R Vestfold 0,203762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,203096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,202939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Aust-Agder 0,193390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Telemark 0,192377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Buskerud 0,189321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Nord-Trøndelag 0,187763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Sogn og Fjordane 0,186651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Østfold 0,184587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Sogn og Fjordane 0,180776 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,179326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Finnmark 0,178022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,176686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Nord-Trøndelag 0,165744 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Møre og Romsdal 0,157325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Oppland 0,153410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Hedmark 0,138587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,127408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,124461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,119411 Mandat tildelt
112 R Finnmark 0,112982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,069674 Mandat tildelt