Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,7 27,4 -6,7 39 49 -10 39 40
Høyre 22,8 25,0 -2,2 43 45 -2 43 43
Frp 8,3 15,2 -6,9 15 27 -12 16 16
SV 8,3 6,0 2,3 15 11 4 15 15
Sp 21,9 10,3 11,6 41 19 22 41 41
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 3
Venstre 2,4 4,4 -2,0 2 8 -6 1 1
MDG 4,8 3,2 1,6 9 1 8 9 9
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 3,3 1,8 1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1+1 3 0 1 1 0 0
Oslo 4+1 5 1 3 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 1 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4+1 1 2 3 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1+1 1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,537275 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,508772 Mandat tildelt
4 Frp Troms 0,498023 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,494461 Mandat tildelt
6 H Nordland 0,489835 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,487085 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,483279 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,482477 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,473299 Mandat tildelt
11 Frp Vest-Agder 0,467634 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,461129 Mandat tildelt
13 Ap Oslo 0,452786 Mandat tildelt
14 Sp Nordland 0,452216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Telemark 0,451547 Mandat tildelt
16 Ap Oppland 0,442181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Akershus 0,438284 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,415928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,415262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,412194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,409453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sør-Trøndelag 0,407851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,403371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,398103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Finnmark 0,392814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,390721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hedmark 0,384309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,378161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,378047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,377238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Møre og Romsdal 0,376539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,370188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,346624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nord-Trøndelag 0,344972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hordaland 0,344124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,342594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,341551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,340047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Oslo 0,335271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oppland 0,334470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,330226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,329355 Mandat tildelt
44 MDG Akershus 0,328744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Akershus 0,327399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hedmark 0,322731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,322462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oppland 0,321211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Buskerud 0,320235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,319401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,318890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Sør-Trøndelag 0,318670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Troms 0,317876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Rogaland 0,315187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nordland 0,315084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,311757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Troms 0,302917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,301047 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Buskerud 0,299408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nord-Trøndelag 0,296237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Akershus 0,296094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,295825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Østfold 0,294411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,290267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oslo 0,284784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Møre og Romsdal 0,284056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Aust-Agder 0,283253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Rogaland 0,279716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,279600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,278612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,277844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Østfold 0,277080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,275049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Telemark 0,272931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,266251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Vest-Agder 0,265217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vestfold 0,261006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nordland 0,257412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Østfold 0,255275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Oppland 0,254040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Vest-Agder 0,253856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Vestfold 0,253759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,252651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Nord-Trøndelag 0,251167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Telemark 0,241537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Nordland 0,239740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Rogaland 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Aust-Agder 0,233528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,232422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vest-Agder 0,229211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Møre og Romsdal 0,223580 Mandat tildelt
96 Frp Buskerud 0,220698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Vest-Agder 0,213660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,210607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,192463 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Sør-Trøndelag 0,191555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,185766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,185122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Vestfold 0,184495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Telemark 0,182983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,176439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Finnmark 0,174732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,174147 Mandat tildelt
108 MDG Hedmark 0,172668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,163579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Sogn og Fjordane 0,162284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,115043 Mandat tildelt