Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,6 26,3 -5,7 42 48 -6 42 42
Høyre 27,4 20,4 7,0 50 36 14 50 50
Frp 13,0 11,6 1,4 23 21 2 27 26
SV 9,0 7,6 1,4 16 13 3 15 15
Sp 4,6 13,5 -8,9 8 28 -20 8 8
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 4,9 4,6 0,3 9 8 1 8 8
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0 2 3
Rødt 6,0 4,7 1,3 11 8 3 10 10
Andre 6,7 3,6 3,1 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 8 2 2 0+1 0 1 1 1 0 0
Oslo 3 6 1 3 0 0 2+1 2 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 2 0+1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 0+1 0 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,613772 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,569537 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,504808 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Østfold 0,465682 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,463173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Sør-Trøndelag 0,463001 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,462077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,461158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,449390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Akershus 0,445583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,440602 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,425671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,424507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,424286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,419815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,416764 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,412209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,406285 Mandat tildelt
21 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Oslo 0,398776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,384642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,384469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,381041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,378580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,363441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Telemark 0,360541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,359172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,348474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,345873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Vestfold 0,337464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,329505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,328701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,325154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Sør-Trøndelag 0,322423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,319739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Akershus 0,316649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vest-Agder 0,314414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Buskerud 0,307115 Mandat tildelt
44 H Møre og Romsdal 0,306376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Troms 0,305253 Mandat tildelt
46 SV Akershus 0,305025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,302377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,296848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Hordaland 0,296189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Møre og Romsdal 0,295593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Telemark 0,295377 Mandat tildelt
52 Sp Sogn og Fjordane 0,290277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,289432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,289101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Østfold 0,287133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,286292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,285198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,285119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
61 Sp Telemark 0,280570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,280269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,278171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Finnmark 0,276043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,272089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Buskerud 0,271056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,269770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,261640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,261422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Hedmark 0,256612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
75 Frp Vest-Agder 0,245289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Telemark 0,240997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,236800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,227547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nordland 0,225070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,218865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Sør-Trøndelag 0,214043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Troms 0,212329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,211938 Mandat tildelt
87 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Telemark 0,211144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,209143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oslo 0,203833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,202522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Nord-Trøndelag 0,201245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Aust-Agder 0,195534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Nordland 0,192647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Finnmark 0,191545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Hedmark 0,191069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Østfold 0,190872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Nord-Trøndelag 0,190215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Hedmark 0,188603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Finnmark 0,187620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,184965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Nordland 0,183568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Vest-Agder 0,175895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Møre og Romsdal 0,172944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Hedmark 0,161659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Oppland 0,159992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Buskerud 0,154838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Sogn og Fjordane 0,152798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Aust-Agder 0,148447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Sp Oppland 0,147424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Hedmark 0,146494 Mandat tildelt
116 R Aust-Agder 0,142174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Sp Aust-Agder 0,138255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Sp Nord-Trøndelag 0,130910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Oppland 0,127811 Mandat tildelt
121 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
122 Frp Finnmark 0,121207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Sogn og Fjordane 0,109790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 Frp Sogn og Fjordane 0,104088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Mandat tildelt
130 V Nord-Trøndelag 0,086479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 KrF Finnmark 0,053793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Finnmark 0,046174 Mandat tildelt