Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,5 26,3 -5,8 41 48 -7 39 41
Høyre 29,4 20,4 9,0 52 36 16 52 52
Frp 13,1 11,6 1,5 23 21 2 28 25
SV 7,3 7,6 -0,3 13 13 0 12 12
Sp 6,0 13,5 -7,5 10 28 -18 10 10
KrF 3,3 3,8 -0,5 2 3 -1 2 2
Venstre 5,3 4,6 0,7 9 8 1 9 9
MDG 4,0 3,9 0,1 7 3 4 6 7
Rødt 6,9 4,7 2,2 12 8 4 11 11
Andre 4,2 3,6 0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 2 0+1 0 0 0 0 1 0
Akershus 4 7 2 1 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 3 7 1 2+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 0 1 0 0 1 0
Hordaland 3 6 2 1 1 0 1 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,636120 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,601469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 MDG Hordaland 0,598820 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,526241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Østfold 0,501705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Oslo 0,481802 Mandat tildelt
7 V Akershus 0,473501 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,464446 Mandat tildelt
9 R Oslo 0,458595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,452103 Mandat tildelt
11 V Oslo 0,439453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Sør-Trøndelag 0,437944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oslo 0,428941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,427779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,425378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Troms 0,424118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,423367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,420868 Mandat tildelt
19 SV Hedmark 0,393361 Mandat tildelt
20 SV Akershus 0,390639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Vestfold 0,388084 Mandat tildelt
22 SV Buskerud 0,376788 Mandat tildelt
23 Frp Nordland 0,366223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Telemark 0,365958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,361938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,357401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Buskerud 0,353205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,351157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Troms 0,351041 Mandat tildelt
30 Frp Møre og Romsdal 0,348533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Akershus 0,344979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Hordaland 0,340625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Møre og Romsdal 0,339930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Telemark 0,339697 Mandat tildelt
35 MDG Oslo 0,327064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,326296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,322185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sogn og Fjordane 0,314632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Hedmark 0,295125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Finnmark 0,293666 Mandat tildelt
42 V Buskerud 0,293171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,292436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sør-Trøndelag 0,291652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Vestfold 0,286586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,280314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Østfold 0,271335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,266620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vestfold 0,264146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,263654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Oppland 0,261654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,261518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,255021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,251274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,249578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,249212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,247175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Sør-Trøndelag 0,246149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,238623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,237649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,236871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Finnmark 0,236719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Rogaland 0,235274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Akershus 0,234588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vest-Agder 0,233100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Nord-Trøndelag 0,231411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vest-Agder 0,229439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Nordland 0,229222 Mandat tildelt
72 Frp Østfold 0,228898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hordaland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,218781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Nordland 0,211103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,209800 Mandat tildelt
78 Sp Sør-Trøndelag 0,201297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,192308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Hedmark 0,190044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Nordland 0,189767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,182555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Møre og Romsdal 0,181198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Aust-Agder 0,180360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Østfold 0,178518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Sogn og Fjordane 0,175751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Troms 0,172222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nord-Trøndelag 0,170748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,169614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Buskerud 0,167168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Aust-Agder 0,163500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,162840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,161225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Vest-Agder 0,160678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Aust-Agder 0,158624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Hedmark 0,158428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,149586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,142865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,142649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,138201 Mandat tildelt
103 V Telemark 0,130791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,126204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,118730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,117676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,112007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Nord-Trøndelag 0,093525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,092861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,091365 Mandat tildelt
112 MDG Sogn og Fjordane 0,075626 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,075415 Mandat tildelt