Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,5 27,4 -6,9 38 49 -11 37 39
Høyre 22,1 25,0 -2,9 39 45 -6 39 38
Frp 11,5 15,2 -3,7 21 27 -6 21 20
SV 7,8 6,0 1,8 14 11 3 14 14
Sp 19,8 10,3 9,5 37 19 18 38 38
KrF 2,8 4,2 -1,4 1 8 -7 1 1
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 4,0 3,2 0,7 3 1 2 3 3
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1+1 2 1 0 2 1 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 1 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 0 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,655265 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,532468 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,508057 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,493128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Nordland 0,474786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,463410 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,457786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,457531 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,456641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,454149 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,453426 Mandat tildelt
16 H Hordaland 0,446968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,444793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Rogaland 0,429903 Mandat tildelt
19 SV Akershus 0,411883 Mandat tildelt
20 Frp Akershus 0,410248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,403158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,392460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,384798 Mandat tildelt
25 H Akershus 0,378725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,366547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Møre og Romsdal 0,354518 Mandat tildelt
29 Frp Østfold 0,353704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nord-Trøndelag 0,348032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,342673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,332165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,332079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,320956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,305779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,302185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,300184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,295285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,291807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,277995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,272786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,265402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,255617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,246237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,246060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,236145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Troms 0,230006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,224860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,215987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Telemark 0,214263 Mandat tildelt
72 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,208533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,181415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Vest-Agder 0,169779 Mandat tildelt
81 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,153714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
92 V Aust-Agder 0,092164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,084113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,077593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,076000 Mandat tildelt