Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,4 27,4 -7,0 38 49 -11 38 38
Høyre 25,4 25,0 0,4 47 45 2 47 46
Frp 9,5 15,2 -5,7 17 27 -10 18 17
SV 7,7 6,0 1,7 14 11 3 14 14
Sp 21,4 10,3 11,1 40 19 21 40 40
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 3
Venstre 2,5 4,4 -1,9 2 8 -6 1 1
MDG 1,8 3,2 -1,4 0 1 -1 0 0
Rødt 5,3 2,4 2,9 10 1 9 10 10
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 2 1 3 0 1 0 1 0
Oslo 4+1 6 1 3 1 0 1 0 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 1 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 3 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 0+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2+1 1 0 3 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,716380 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,581943 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,570001 Mandat tildelt
4 Ap Sogn og Fjordane 0,549186 Mandat tildelt
5 Frp Telemark 0,516843 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,508277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Finnmark 0,451926 Mandat tildelt
8 Frp Finnmark 0,449562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hordaland 0,448816 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,448323 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
12 Ap Oslo 0,446225 Mandat tildelt
13 Frp Hedmark 0,439902 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,439113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oppland 0,435776 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,435275 Mandat tildelt
17 H Rogaland 0,421280 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,420311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,406613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,392335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,392074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oppland 0,382811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,382291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,381669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,379867 Mandat tildelt
26 H Sør-Trøndelag 0,378820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,377963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,375874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Oslo 0,375415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Møre og Romsdal 0,371078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,366909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,349945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,347315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nord-Trøndelag 0,339973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,339366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Akershus 0,338895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,335380 Mandat tildelt
39 R Rogaland 0,329675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,327415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,325129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Aust-Agder 0,324194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oslo 0,321987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,320159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Hedmark 0,318061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Finnmark 0,317801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,316878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,314271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Rogaland 0,310616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nordland 0,310516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,310396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Troms 0,298525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,296313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,295069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,292186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,287485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hordaland 0,283074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,283011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,282799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Østfold 0,275822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vest-Agder 0,274429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,274394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,261371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,260158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Akershus 0,256180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Buskerud 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Troms 0,251290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,250080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vestfold 0,245398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,238038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hordaland 0,235803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,231709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Buskerud 0,228038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sør-Trøndelag 0,219246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Rogaland 0,218385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,211166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,199512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Finnmark 0,194642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,189669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Møre og Romsdal 0,189524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,188920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,185750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,184793 Mandat tildelt
87 Frp Vest-Agder 0,178413 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Hedmark 0,166935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,151723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,149918 Mandat tildelt
92 R Nord-Trøndelag 0,143845 Mandat tildelt
93 R Finnmark 0,136112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,083918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,082206 Mandat tildelt