Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,4 27,4 -7,0 39 49 -10 39 38
Høyre 24,6 25,0 -0,4 42 45 -3 41 42
Frp 10,9 15,2 -4,3 19 27 -8 19 17
SV 8,1 6,0 2,1 14 11 3 13 13
Sp 17,8 10,3 7,5 31 19 12 33 35
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 5,0 3,2 1,8 8 1 7 8 8
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 7 7
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 1 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,548896 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,541299 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,515065 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,504698 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,475366 Mandat tildelt
7 SV Hordaland 0,472125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,471627 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,461886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,448765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,439217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oslo 0,433654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
16 SV Akershus 0,427727 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,421566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Akershus 0,419093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,416498 Mandat tildelt
20 H Rogaland 0,408015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,407072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
24 SV Vestfold 0,399591 Mandat tildelt
25 Frp Akershus 0,388842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,373993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,369641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,368140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,366889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,355357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Oslo 0,349245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Akershus 0,342434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oslo 0,338719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,336371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,333344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,328681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,324815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Østfold 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,311705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,300614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
53 MDG Buskerud 0,291206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,289830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,288693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,274086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vest-Agder 0,273894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vestfold 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hordaland 0,270833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Nordland 0,267866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,251976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nordland 0,251199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
68 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Møre og Romsdal 0,232868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,229723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Troms 0,226822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Møre og Romsdal 0,223828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Vest-Agder 0,222574 Mandat tildelt
75 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Troms 0,219392 Mandat tildelt
77 Frp Troms 0,218001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,204712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Akershus 0,203004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,193221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,190622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Finnmark 0,188508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Oppland 0,181429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,180632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Hedmark 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,171957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Aust-Agder 0,159642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Møre og Romsdal 0,150181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,146452 Mandat tildelt
99 MDG Finnmark 0,132720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Aust-Agder 0,119859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Nord-Trøndelag 0,114004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Nord-Trøndelag 0,109159 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Mandat tildelt