Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,4 26,3 -5,9 40 48 -8 43 40
Høyre 22,4 20,4 2,0 40 36 4 38 39
Frp 20,7 11,6 9,1 39 21 18 39 39
SV 8,4 7,6 0,8 14 13 1 14 14
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 8 8
KrF 4,2 3,8 0,4 7 3 4 7 7
Venstre 5,9 4,6 1,3 9 8 1 9 10
MDG 3,7 3,9 -0,2 3 3 0 2 3
Rødt 5,4 4,7 0,7 9 8 1 9 9
Andre 3,8 3,6 0,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 4 1 0+1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 5 2 3 0 0 2+1 2 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 4 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 3 2 0+1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 4 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 2 1 0+1 0 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,631467 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,585851 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,559673 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,552405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,511276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,503289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,495634 Mandat tildelt
9 V Oslo 0,489200 Mandat tildelt
10 SV Møre og Romsdal 0,484260 Mandat tildelt
11 SV Akershus 0,474477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,433543 Mandat tildelt
15 KrF Akershus 0,430077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
17 Sp Buskerud 0,426302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Østfold 0,419133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Møre og Romsdal 0,412284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Vestfold 0,411214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,396003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,386114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,383139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,358901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Telemark 0,336498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,333831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Buskerud 0,326393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Vestfold 0,319037 Mandat tildelt
31 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oppland 0,306808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Vestfold 0,303718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Østfold 0,302021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Sør-Trøndelag 0,300921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,295844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vest-Agder 0,293491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,292297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,289679 Mandat tildelt
40 R Akershus 0,284974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Hordaland 0,277835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Buskerud 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Troms 0,274728 Mandat tildelt
44 KrF Hordaland 0,268262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Hordaland 0,266581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Møre og Romsdal 0,266067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Telemark 0,265814 Mandat tildelt
48 V Møre og Romsdal 0,263709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vest-Agder 0,255862 Mandat tildelt
50 V Nordland 0,255148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Nord-Trøndelag 0,251765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Telemark 0,246879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Rogaland 0,243996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vest-Agder 0,233576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,231953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Hedmark 0,230972 Mandat tildelt
57 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sør-Trøndelag 0,216899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nordland 0,210070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,208014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Oppland 0,204792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Finnmark 0,204243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,198163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sogn og Fjordane 0,195177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Sør-Trøndelag 0,192649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Aust-Agder 0,182502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vest-Agder 0,182410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Nord-Trøndelag 0,181099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,179562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Østfold 0,178139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,176408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,173794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Finnmark 0,172383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,163455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Troms 0,158775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,153860 Mandat tildelt
81 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Hedmark 0,150872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,145599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Sogn og Fjordane 0,137528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,132164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Aust-Agder 0,127956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sogn og Fjordane 0,127670 Mandat tildelt
88 V Aust-Agder 0,124675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Troms 0,122964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,108086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nord-Trøndelag 0,104119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nord-Trøndelag 0,099631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Oppland 0,086154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Finnmark 0,055640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,055178 Mandat tildelt