Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,1 27,4 -7,3 38 49 -11 39 38
Høyre 22,6 25,0 -2,4 43 45 -2 43 43
Frp 11,3 15,2 -3,9 21 27 -6 22 21
SV 8,9 6,0 2,9 17 11 6 17 17
Sp 21,3 10,3 11,0 41 19 22 41 42
KrF 3,7 4,2 -0,5 2 8 -6 2 2
Venstre 2,5 4,4 -1,9 2 8 -6 1 1
MDG 3,9 3,2 0,7 3 1 2 2 4
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 1
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 2 2+1 0 1 1 0 0
Oslo 4 5 1+1 3 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 1 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 1+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4+1 2 2 3 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1+1 1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0 1 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Troms 0,677995 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,532582 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,523212 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,522347 Mandat tildelt
5 H Finnmark 0,519571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Buskerud 0,518189 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,517398 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,507539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Sogn og Fjordane 0,504281 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,485535 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,457082 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,455346 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,449577 Mandat tildelt
14 Sp Akershus 0,445807 Mandat tildelt
15 Sp Nordland 0,439824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,439663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,439040 Mandat tildelt
18 Ap Oppland 0,429370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,412281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,404483 Mandat tildelt
21 Sp Rogaland 0,403883 Mandat tildelt
22 Frp Akershus 0,403113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,396682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hedmark 0,392326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Telemark 0,390897 Mandat tildelt
26 H Akershus 0,387294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Akershus 0,386567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Aust-Agder 0,385606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,374842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,374513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,372169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,367695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,366224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Møre og Romsdal 0,365632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hordaland 0,359460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,343589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oppland 0,342488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,341691 Mandat tildelt
42 H Buskerud 0,339594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,337067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,336705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nord-Trøndelag 0,334974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hordaland 0,334694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,326465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,326386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,317221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,313380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Finnmark 0,313107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oppland 0,312416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,311464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,311256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sør-Trøndelag 0,309646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,309158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,309030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Rogaland 0,306053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Nordland 0,305948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,301960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,300457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,298408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,297891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Troms 0,294133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Buskerud 0,290729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nord-Trøndelag 0,288119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Østfold 0,286342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Akershus 0,281984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,276986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,276175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nordland 0,276012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Østfold 0,269050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Telemark 0,265457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,258947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Vest-Agder 0,257524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Rogaland 0,252416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,251813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vest-Agder 0,251627 Mandat tildelt
80 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Troms 0,249241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Vestfold 0,246401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Finnmark 0,245743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Møre og Romsdal 0,232039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,231490 Mandat tildelt