Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,0 27,4 -7,4 38 49 -11 37 39
Høyre 25,3 25,0 0,3 44 45 -1 44 40
Frp 7,7 15,2 -7,5 12 27 -15 11 12
SV 5,9 6,0 -0,1 9 11 -2 9 9
Sp 19,9 10,3 9,6 36 19 17 40 38
KrF 2,8 4,2 -1,4 1 8 -7 1 3
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 6 6
MDG 5,0 3,2 1,8 8 1 7 7 8
Rødt 5,2 2,4 2,8 8 1 7 8 8
Andre 4,1 1,8 2,3 6 0 6 6 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 1 1 0+1
Oslo 4 5 1 2 1 0 1 2 3 0+1
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0 2 1 0 0 0 0+1
Hordaland 3 5 1 1 2 0 1 1 1 0+1
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 0 1 0+1
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0 1 2 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,755937 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,614458 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,579468 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,551349 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,548927 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,541299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Sør-Trøndelag 0,533131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 A Hordaland 0,517319 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,515065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Oslo 0,512876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Rogaland 0,501967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,498691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Troms 0,462007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 A Møre og Romsdal 0,452542 Mandat tildelt
15 V Rogaland 0,440360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Telemark 0,418873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 A Østfold 0,390349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,382405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Østfold 0,368760 Mandat tildelt
21 R Oslo 0,368331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Finnmark 0,364440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hedmark 0,356539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,349245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Finnmark 0,346244 Mandat tildelt
27 SV Oslo 0,345405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,343892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Buskerud 0,343548 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,342992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Akershus 0,342434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,336448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Rogaland 0,323462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Østfold 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,311547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oppland 0,310276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,306349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 A Vest-Agder 0,299490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 A Hedmark 0,291532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Buskerud 0,291206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,291064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 A Nordland 0,285558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,274688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,271897 Mandat tildelt
45 MDG Hordaland 0,270833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,268163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Nordland 0,267866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,263527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Aust-Agder 0,262783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Rogaland 0,259495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Akershus 0,251356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,246569 Mandat tildelt
54 SV Telemark 0,242807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Vestfold 0,240767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,236820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,233008 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Møre og Romsdal 0,232916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Møre og Romsdal 0,232868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Telemark 0,227374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,227051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,226523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,223726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,222574 Mandat tildelt
66 Frp Nordland 0,222403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,219392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,210292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hordaland 0,209630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Buskerud 0,204734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Buskerud 0,199688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,197506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 A Vestfold 0,195915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Telemark 0,190622 Mandat tildelt
77 R Sør-Trøndelag 0,190318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Møre og Romsdal 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Oppland 0,181429 Mandat tildelt
81 R Oppland 0,181290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,179874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vest-Agder 0,173939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 A Finnmark 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vestfold 0,171159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,165221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Hedmark 0,163780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 A Aust-Agder 0,162745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 A Oppland 0,158341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 A Telemark 0,157226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 A Troms 0,154881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 A Nord-Trøndelag 0,154811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Sogn og Fjordane 0,150550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Vest-Agder 0,147095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Vest-Agder 0,144619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Nord-Trøndelag 0,141141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,134379 Mandat tildelt
100 R Finnmark 0,133542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Finnmark 0,132720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,131575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Aust-Agder 0,119859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt
107 SV Aust-Agder 0,116293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Nord-Trøndelag 0,109159 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,105115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,094387 Mandat tildelt
111 V Nord-Trøndelag 0,086205 Mandat tildelt