Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,9 26,3 -6,4 37 48 -11 37 37
Høyre 26,2 20,4 5,8 47 36 11 47 47
Frp 17,5 11,6 5,9 32 21 11 31 32
SV 8,5 7,6 0,9 15 13 2 15 15
Sp 7,6 13,5 -5,9 14 28 -14 15 14
KrF 3,7 3,8 -0,1 2 3 -1 2 2
Venstre 5,9 4,6 1,3 11 8 3 11 11
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 5,5 4,7 0,8 10 8 2 10 10
Andre 2,2 3,6 -1,4 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 7 3 1+1 1 0 2 0 1 0 0
Oslo 3 6 2 3 0 0 2+1 1 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 2 4 4 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 3 1+1 1 0 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,585851 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,562650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Nordland 0,504813 Mandat tildelt
4 V Sør-Trøndelag 0,503289 Mandat tildelt
5 SV Hordaland 0,492961 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,490014 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,489200 Mandat tildelt
8 SV Akershus 0,480121 Mandat tildelt
9 Sp Telemark 0,463523 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,446708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,445317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,442888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Buskerud 0,438729 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,429709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,428443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Østfold 0,426891 Mandat tildelt
17 Frp Sogn og Fjordane 0,420363 Mandat tildelt
18 SV Vestfold 0,416134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,408183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,400716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,397386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Sør-Trøndelag 0,389615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,384385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,381793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Vestfold 0,374461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,365548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,364861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Troms 0,352209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,343814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Telemark 0,340522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oslo 0,336735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Vestfold 0,334573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,333831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,332572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Vest-Agder 0,330201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Buskerud 0,326393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Vestfold 0,319037 Mandat tildelt
38 Frp Telemark 0,318767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nordland 0,318284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,315658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,315082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Akershus 0,313656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,310457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,309981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Vestfold 0,309328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,305777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,304507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Østfold 0,302021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,296962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,293542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,292961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vest-Agder 0,290638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Akershus 0,290258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,289127 Mandat tildelt
55 R Buskerud 0,281527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Troms 0,279797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,278016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hordaland 0,277835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,273757 Mandat tildelt
61 H Hedmark 0,272646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Hordaland 0,271508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Møre og Romsdal 0,270972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Telemark 0,270767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,268005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Finnmark 0,263961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,263709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,260181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Buskerud 0,258247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,255148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sør-Trøndelag 0,254982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,254792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,253956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hedmark 0,253885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Rogaland 0,246892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,243578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Hedmark 0,235245 Mandat tildelt
78 V Vest-Agder 0,233576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Møre og Romsdal 0,229529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,228435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,216275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oppland 0,215384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,212574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Østfold 0,211823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Buskerud 0,211740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,208593 Mandat tildelt
87 SV Finnmark 0,206705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Telemark 0,201899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Troms 0,200518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,199833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,197497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Sør-Trøndelag 0,196205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Vest-Agder 0,185786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Aust-Agder 0,184689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Nord-Trøndelag 0,184492 Mandat tildelt
96 H Nord-Trøndelag 0,181882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Østfold 0,180264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Troms 0,179071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,176863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,176408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Finnmark 0,175538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,163174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Nord-Trøndelag 0,161163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,159869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Troms 0,158775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,153860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Hedmark 0,152678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,145599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Sogn og Fjordane 0,140089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,132164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Aust-Agder 0,130326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,124675 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,104119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,055640 Mandat tildelt