Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,9 26,3 -6,4 38 48 -10 39 37
Høyre 19,8 20,4 -0,6 36 36 0 36 36
Frp 19,3 11,6 7,7 37 21 16 37 37
SV 10,8 7,6 3,2 20 13 7 19 20
Sp 7,2 13,5 -6,3 13 28 -15 14 13
KrF 3,3 3,8 -0,5 2 3 -1 2 2
Venstre 6,5 4,6 1,9 12 8 4 12 12
MDG 3,6 3,9 -0,3 2 3 -1 1 3
Rødt 5,1 4,7 0,4 9 8 1 9 9
Andre 4,5 3,6 0,9 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5+1 3 2 1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 4+1 2 4 0 0 3 1 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 2 3 4 1 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 3 2 1 0 1+1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 1 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Buskerud 0,557426 Mandat tildelt
2 V Sør-Trøndelag 0,554475 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,545812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Vestfold 0,528723 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,521721 Mandat tildelt
6 Sp Troms 0,508953 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,483453 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,468099 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,460350 Mandat tildelt
10 Sp Telemark 0,439170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,432691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Telemark 0,432669 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,412353 Mandat tildelt
14 H Sogn og Fjordane 0,400986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,396906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,395998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Østfold 0,395859 Mandat tildelt
18 SV Oppland 0,394482 Mandat tildelt
19 SV Sør-Trøndelag 0,386898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,384962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vest-Agder 0,377325 Mandat tildelt
22 SV Hordaland 0,375811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Møre og Romsdal 0,369000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,367787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,366022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Buskerud 0,359565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Vestfold 0,351489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,344800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Oslo 0,338968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Østfold 0,332757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nord-Trøndelag 0,323683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oslo 0,319015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Vestfold 0,316966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Rogaland 0,313699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Hordaland 0,306091 Mandat tildelt
36 Sp Nordland 0,301537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,300315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hedmark 0,299051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Akershus 0,297151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,293666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,292480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Møre og Romsdal 0,290499 Mandat tildelt
43 H Østfold 0,290488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,288532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Vestfold 0,286845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Nordland 0,281134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vest-Agder 0,275326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Nordland 0,270088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Akershus 0,269153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hordaland 0,263385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Finnmark 0,262653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Buskerud 0,261075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,259465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vest-Agder 0,257304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Troms 0,254791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,254291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Hordaland 0,251770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Møre og Romsdal 0,251257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Telemark 0,251058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sogn og Fjordane 0,250942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sør-Trøndelag 0,241553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Rogaland 0,240598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,238114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Aust-Agder 0,234678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,230756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Østfold 0,229052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,218513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hedmark 0,218151 Mandat tildelt
69 Sp Møre og Romsdal 0,217438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,216405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Rogaland 0,215137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,207533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,206044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,204898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,202529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Østfold 0,200672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Buskerud 0,200601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,199472 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,196628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,194335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hedmark 0,193988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,193389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,174900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vest-Agder 0,172281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Nord-Trøndelag 0,171079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,169520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Finnmark 0,162840 Mandat tildelt
88 V Telemark 0,160407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,151461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,145598 Mandat tildelt
91 V Aust-Agder 0,137389 Mandat tildelt