Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,7 26,3 -6,6 37 48 -11 37 37
Høyre 28,0 20,4 7,6 51 36 15 50 51
Frp 14,1 11,6 2,5 26 21 5 27 26
SV 9,3 7,6 1,7 17 13 4 17 17
Sp 9,2 13,5 -4,3 17 28 -11 18 17
KrF 2,8 3,8 -1,0 2 3 -1 2 2
Venstre 4,2 4,6 -0,4 8 8 0 7 8
MDG 2,9 3,9 -1,0 1 3 -2 1 1
Rødt 5,4 4,7 0,7 10 8 2 10 10
Andre 4,5 3,6 0,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 7 2+1 2 1 0 1 0 1 0
Oslo 3 7 1+1 3 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 3 2 1 0 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2+1 2 1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,593333 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,552405 Mandat tildelt
3 SV Hedmark 0,501133 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,495634 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,480024 Mandat tildelt
6 Frp Oslo 0,461695 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,459231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Akershus 0,457849 Mandat tildelt
9 SV Vestfold 0,455274 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,452272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,438430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Østfold 0,419133 Mandat tildelt
13 V Rogaland 0,417016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Østfold 0,410618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,410206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oslo 0,407667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Vestfold 0,405000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nord-Trøndelag 0,389546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,389382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nordland 0,385295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,377967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Finnmark 0,376061 Mandat tildelt
23 V Akershus 0,375230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,375145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Telemark 0,372562 Mandat tildelt
26 Sp Akershus 0,359707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Telemark 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Oslo 0,358901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,358301 Mandat tildelt
30 Sp Vest-Agder 0,351790 Mandat tildelt
31 V Oslo 0,348249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,346795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,339699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,338697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,336729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hordaland 0,336555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,333166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,328879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vest-Agder 0,324923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,323615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sør-Trøndelag 0,313915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,313083 Mandat tildelt
43 H Troms 0,308992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sør-Trøndelag 0,308668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Rogaland 0,307422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Vestfold 0,303718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,303348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,301704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,301567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,298596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,295432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oppland 0,294865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,293423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,292559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,291446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,291372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,286418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,283770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,278747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,278059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Møre og Romsdal 0,277843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,276555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Buskerud 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Troms 0,274728 Mandat tildelt
65 SV Rogaland 0,270126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,269975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Hordaland 0,266581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Møre og Romsdal 0,266067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,266054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Telemark 0,265814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nord-Trøndelag 0,261820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,256836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,256412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,256329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Nordland 0,236505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nordland 0,232579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,232355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hedmark 0,230972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Finnmark 0,229844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hedmark 0,229273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vestfold 0,227119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Troms 0,219394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Troms 0,216769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,216101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Østfold 0,215002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,204792 Mandat tildelt
87 Frp Hedmark 0,204550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,202051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Østfold 0,197229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,194373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,193518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Sør-Trøndelag 0,192649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,189024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Møre og Romsdal 0,187723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Telemark 0,187046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Vest-Agder 0,182410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Nordland 0,181661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Nord-Trøndelag 0,181099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Møre og Romsdal 0,178714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,175290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Oppland 0,173540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Finnmark 0,166774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,166289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,161009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Sogn og Fjordane 0,137528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Aust-Agder 0,127956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,125544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,113041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,109516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,103653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,094085 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,088767 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,074110 Mandat tildelt