Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,9 26,3 -7,4 37 48 -11 37 37
Høyre 23,4 20,4 3,0 42 36 6 42 42
Frp 15,7 11,6 4,1 28 21 7 29 28
SV 9,9 7,6 2,3 18 13 5 18 18
Sp 7,5 13,5 -6,0 14 28 -14 16 15
KrF 3,5 3,8 -0,3 2 3 -1 2 2
Venstre 5,8 4,6 1,2 11 8 3 10 11
MDG 3,4 3,9 -0,5 2 3 -1 1 2
Rødt 8,0 4,7 3,3 15 8 7 14 14
Andre 3,9 3,6 0,3 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 3 6+1 3 2 1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 5 2 3 0 0 2+1 1 3 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 2 4 3 1 1 1 0+1 0 1 0 0
Hordaland 3 4+1 3 2 1 0 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Østfold 0,620942 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,575907 Mandat tildelt
3 SV Møre og Romsdal 0,570716 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,510995 Mandat tildelt
5 V Sør-Trøndelag 0,494765 Mandat tildelt
6 V Oslo 0,480911 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,469071 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,467476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,466713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,460350 Mandat tildelt
11 R Vestfold 0,449923 Mandat tildelt
12 Frp Nordland 0,438915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,433751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Akershus 0,422193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,420854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Buskerud 0,409520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Troms 0,407022 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,397726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Telemark 0,396605 Mandat tildelt
20 R Hordaland 0,394929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Møre og Romsdal 0,394124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Telemark 0,393819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,384375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Oslo 0,379792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sogn og Fjordane 0,377114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,366198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oppland 0,361592 Mandat tildelt
28 H Buskerud 0,354917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Sør-Trøndelag 0,354668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Sør-Trøndelag 0,349545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vest-Agder 0,345893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,345655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,344493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,343302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Hedmark 0,342184 Mandat tildelt
36 H Sør-Trøndelag 0,340994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,335954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Akershus 0,335524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Oslo 0,332330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Vestfold 0,330171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Akershus 0,328176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Buskerud 0,320864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Troms 0,315967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,314092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,313643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,311506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,309534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Oslo 0,308453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,305903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Oppland 0,303413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,300537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,298369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,296931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nord-Trøndelag 0,296752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,296233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Rogaland 0,287552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Vest-Agder 0,286786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Telemark 0,285987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Sør-Trøndelag 0,285396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,281408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hordaland 0,274358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,274319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Hordaland 0,273122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Rogaland 0,272788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Vest-Agder 0,270238 Mandat tildelt
66 R Nord-Trøndelag 0,268309 Mandat tildelt
67 H Møre og Romsdal 0,261652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,259228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,258243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Finnmark 0,255419 Mandat tildelt
71 Sp Sør-Trøndelag 0,251629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Nordland 0,250857 Mandat tildelt
73 Sp Rogaland 0,250608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nordland 0,247579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Nordland 0,244758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,244503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,243497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Finnmark 0,240720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,240369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,239355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Finnmark 0,235718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Troms 0,233560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,232369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Buskerud 0,231680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,230067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vest-Agder 0,229629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,227758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Møre og Romsdal 0,226510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,225427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,215083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nord-Trøndelag 0,213440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Østfold 0,209962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Østfold 0,209040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Buskerud 0,208968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Sogn og Fjordane 0,203731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,193237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Aust-Agder 0,189565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Aust-Agder 0,179266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Hedmark 0,177815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Troms 0,176716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,173385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,162450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Vestfold 0,161554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,157968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sogn og Fjordane 0,157759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,156078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Telemark 0,152478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,151276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Finnmark 0,146371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,143122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,129941 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,122579 Mandat tildelt