Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,4 26,3 -7,9 37 48 -11 38 36
Høyre 34,1 20,4 13,7 62 36 26 62 62
Frp 11,9 11,6 0,3 22 21 1 22 22
SV 9,1 7,6 1,5 16 13 3 16 17
Sp 5,2 13,5 -8,3 9 28 -19 9 9
KrF 3,4 3,8 -0,4 2 3 -1 2 2
Venstre 4,7 4,6 0,1 9 8 1 8 9
MDG 3,8 3,9 -0,1 2 3 -1 2 2
Rødt 5,3 4,7 0,6 10 8 2 10 10
Andre 4,0 3,6 0,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 4 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Akershus 3 8 2 2 0+1 0 1 1 1 0
Oslo 3 7 1 3 0 0 2+1 1 2 0
Hedmark 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 2 6 3 1 0 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 6 2 2 0+1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 0+1 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 1 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,609947 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,570695 Mandat tildelt
3 R Rogaland 0,542160 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,523363 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,521270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Oslo 0,499572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Hedmark 0,490346 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,486456 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,486002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,473238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Møre og Romsdal 0,471147 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,469700 Mandat tildelt
13 V Rogaland 0,466682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Vestfold 0,445522 Mandat tildelt
15 Frp Oppland 0,439383 Mandat tildelt
16 Sp Østfold 0,434798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,434619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,428998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Østfold 0,411375 Mandat tildelt
21 Frp Aust-Agder 0,407656 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,401259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,400917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,389706 Mandat tildelt
25 Frp Oslo 0,389646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,388593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,386403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,367544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Telemark 0,364565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,359793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vest-Agder 0,356298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,354941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,352253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,346543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,332688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,332401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,328745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Sør-Trøndelag 0,325993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,318989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vest-Agder 0,317933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,317150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hordaland 0,316655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,316611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Vestfold 0,298108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,295103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,292917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,292682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,292180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,287338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,285832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,282790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,277934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nord-Trøndelag 0,272745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,272354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Buskerud 0,271301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Troms 0,269658 Mandat tildelt
57 R Akershus 0,264984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,264934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Rogaland 0,264317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,262780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Hordaland 0,261639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Møre og Romsdal 0,261114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Telemark 0,260912 Mandat tildelt
64 V Buskerud 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,254637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,254177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,239492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,236717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oslo 0,230414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,230196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vestfold 0,228932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nordland 0,227573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hedmark 0,226698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Troms 0,225790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Finnmark 0,225637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,224541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hordaland 0,221322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nordland 0,217779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,216765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hedmark 0,215980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Troms 0,214684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Hedmark 0,212909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,211462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Oppland 0,209282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,203181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Oppland 0,200991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vest-Agder 0,198863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,197722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Østfold 0,192996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sør-Trøndelag 0,189079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,186071 Mandat tildelt
95 R Vest-Agder 0,179033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Nord-Trøndelag 0,177759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Møre og Romsdal 0,174878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,172638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Oppland 0,166665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Aust-Agder 0,156300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,152682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Nord-Trøndelag 0,147976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,147928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,140501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Sogn og Fjordane 0,134967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Aust-Agder 0,125587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,122592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Sogn og Fjordane 0,109388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,105296 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,099339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,059103 Mandat tildelt