Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,4 27,4 -9,0 33 49 -16 32 34
Høyre 24,1 25,0 -0,9 43 45 -2 43 40
Frp 8,6 15,2 -6,6 14 27 -13 14 14
SV 8,7 6,0 2,7 14 11 3 14 15
Sp 20,5 10,3 10,2 39 19 20 41 40
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 8 8
Venstre 2,1 4,4 -2,3 1 8 -7 1 1
MDG 5,8 3,2 2,6 10 1 9 9 10
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 2 3 0 0 1 0+1 0
Oslo 4 5 1 3 1 0+1 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Oppland 1 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 2 4 2 1 2 1+1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1 2 1 0 3 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 1 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,516032 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,510525 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,506537 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,505758 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,496126 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Vest-Agder 0,484523 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Telemark 0,467858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,454736 Mandat tildelt
13 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
14 SV Vestfold 0,429178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,427097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,407745 Mandat tildelt
17 Frp Finnmark 0,407001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,405122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hedmark 0,398194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Akershus 0,397231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,395385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
24 KrF Østfold 0,379555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Østfold 0,373486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,363806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Telemark 0,358017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oppland 0,346544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,342147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Buskerud 0,337814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,334793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Sør-Trøndelag 0,334017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
34 MDG Vestfold 0,315376 Mandat tildelt
35 MDG Hordaland 0,314169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Nordland 0,310705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vest-Agder 0,310089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,306786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,304263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,294328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Aust-Agder 0,293488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Nord-Trøndelag 0,291209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,289822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
47 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,275650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Møre og Romsdal 0,270163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,264511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nord-Trøndelag 0,260246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Vest-Agder 0,258184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Troms 0,254475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,248399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Rogaland 0,246738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Troms 0,243622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,235749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,228665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Telemark 0,221128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Oppland 0,210461 Mandat tildelt
65 MDG Sør-Trøndelag 0,209295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hedmark 0,208643 Mandat tildelt
67 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Rogaland 0,199161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,198470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sogn og Fjordane 0,194006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,191155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,189689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Aust-Agder 0,171452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,168174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Finnmark 0,153898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,145143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,139447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Aust-Agder 0,139033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nord-Trøndelag 0,126604 Mandat tildelt
85 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Sogn og Fjordane 0,121918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,120863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nord-Trøndelag 0,120840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,117742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,108547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,102701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,093038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,063301 Mandat tildelt