Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,4 27,4 -9,0 32 49 -17 33 31
Høyre 24,0 25,0 -1,0 43 45 -2 41 40
Frp 12,8 15,2 -2,4 22 27 -5 22 23
SV 7,2 6,0 1,2 11 11 0 11 11
Sp 16,2 10,3 5,9 28 19 9 30 32
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0 8 8
Venstre 4,3 4,4 -0,1 7 8 -1 7 7
MDG 4,7 3,2 1,5 8 1 7 7 7
Rødt 6,1 2,4 3,7 10 1 9 10 10
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 2 0 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 3 6 3 1 2 0+1 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 2 0 0+1 2 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 2 4 2 1 2 2 0 0+1 0 0
Hordaland 2 5 2 1 2 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 0 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 1 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,584962 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
7 MDG Rogaland 0,484158 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Østfold 0,432583 Mandat tildelt
10 R Oslo 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,411839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Rogaland 0,379426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
23 SV Vestfold 0,355211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,328283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Møre og Romsdal 0,327225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Akershus 0,321890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Telemark 0,302735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Akershus 0,294848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Troms 0,289228 Mandat tildelt
35 R Vestfold 0,282445 Mandat tildelt
36 SV Oppland 0,277097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Buskerud 0,273774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Hordaland 0,271403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Telemark 0,266706 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Rogaland 0,265469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Buskerud 0,262489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vestfold 0,255560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Hordaland 0,254574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,251771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Sør-Trøndelag 0,223256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,218912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Oppland 0,212673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Vest-Agder 0,209252 Mandat tildelt
61 MDG Troms 0,206215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Hedmark 0,192128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Telemark 0,179163 Mandat tildelt
68 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vest-Agder 0,172552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Oppland 0,170553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Hedmark 0,169092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Nord-Trøndelag 0,165574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Aust-Agder 0,141904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,131143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,131119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,127788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,125853 Mandat tildelt
86 MDG Finnmark 0,124701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
88 MDG Aust-Agder 0,112634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Nord-Trøndelag 0,102578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Finnmark 0,100954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,098790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,096656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sogn og Fjordane 0,096569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Aust-Agder 0,094618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Nord-Trøndelag 0,088245 Mandat tildelt