Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,0 26,3 -8,3 35 48 -13 36 36
Høyre 30,3 20,4 9,9 56 36 20 56 56
Frp 14,2 11,6 2,6 26 21 5 28 26
SV 9,4 7,6 1,8 17 13 4 17 17
Sp 5,7 13,5 -7,8 11 28 -17 11 10
KrF 3,4 3,8 -0,4 3 3 0 2 3
Venstre 4,6 4,6 0,0 9 8 1 8 8
MDG 3,6 3,9 -0,3 2 3 -1 1 3
Rødt 5,5 4,7 0,8 10 8 2 10 10
Andre 5,3 3,6 1,7 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 3 8+1 2 2 1 0 1 1 1 0 0
Oslo 3 7 1 3+1 0 0 2 1 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 2 6 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 3 6 2 2 0 1 0+1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,625560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Rogaland 0,571388 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,562650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Møre og Romsdal 0,516427 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,504813 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,486713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,485161 Mandat tildelt
9 Sp Østfold 0,476602 Mandat tildelt
10 Sp Buskerud 0,476452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,464966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,463694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Vestfold 0,460194 Mandat tildelt
14 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,455838 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,443901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,443143 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,433789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Østfold 0,426891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,420503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,402923 Mandat tildelt
22 V Sør-Trøndelag 0,392394 Mandat tildelt
23 Frp Nord-Trøndelag 0,392312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,380643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Telemark 0,376587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Oslo 0,365548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nordland 0,364383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,356541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,347642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,343347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sogn og Fjordane 0,341065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,338807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Sør-Trøndelag 0,336752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vest-Agder 0,328394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,328266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,327094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,319703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Akershus 0,318581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,317523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vest-Agder 0,316592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,316151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,315385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,315310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Oppland 0,309933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Vestfold 0,309328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,303847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Aust-Agder 0,300889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Akershus 0,290258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,285784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Nord-Trøndelag 0,281722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Buskerud 0,281527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,279797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Rogaland 0,273039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Hordaland 0,271508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Møre og Romsdal 0,270972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Telemark 0,270767 Mandat tildelt
58 Frp Møre og Romsdal 0,269861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,267940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,258659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Buskerud 0,254470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oslo 0,252589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,250940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vestfold 0,248740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,248120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,238718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Nordland 0,238186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,236756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hedmark 0,235245 Mandat tildelt
71 Sp Akershus 0,235237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,235063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,233495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,232486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Finnmark 0,228561 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Troms 0,221767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sogn og Fjordane 0,218421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,217978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,210343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Buskerud 0,209545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Oppland 0,208593 Mandat tildelt
82 Frp Hedmark 0,206009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,204536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,204238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Troms 0,200626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Østfold 0,199354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Sør-Trøndelag 0,196205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sør-Trøndelag 0,191237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,185786 Mandat tildelt
92 R Nord-Trøndelag 0,184492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Oppland 0,182679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Møre og Romsdal 0,180632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Finnmark 0,175538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Oppland 0,174774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Aust-Agder 0,171337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Hedmark 0,168834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Nord-Trøndelag 0,162207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,162148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Sogn og Fjordane 0,140089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,132391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Aust-Agder 0,130326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Sogn og Fjordane 0,119906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
111 H Finnmark 0,101737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,097243 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,081155 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,043327 Mandat tildelt