Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 17,5 27,4 -9,9 32 49 -17 32 33
Høyre 24,3 25,0 -0,7 44 45 -1 45 46
Frp 11,1 15,2 -4,1 20 27 -7 21 21
SV 8,2 6,0 2,2 15 11 4 15 15
Sp 22,6 10,3 12,3 44 19 25 44 43
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 1 1
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 2 1
MDG 4,5 3,2 1,3 8 1 7 8 8
Rødt 3,1 2,4 0,7 2 1 1 1 1
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 3+1 6 2 2 3 0 1 1 0 0
Oslo 4 5+1 1 3 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 1 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 2 4 2 1 3 1 0 0+1 0 0
Hordaland 2 5 2 1+1 3 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 0 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 1+1 0 3 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 1+1 2 1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Troms 0,666026 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,572624 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,542233 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,525328 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,513955 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,487139 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,481225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hordaland 0,477952 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,477453 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,476657 Mandat tildelt
11 Ap Sogn og Fjordane 0,471110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hedmark 0,467619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Rogaland 0,463554 Mandat tildelt
14 Frp Oppland 0,447281 Mandat tildelt
15 Ap Nordland 0,443958 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,443293 Mandat tildelt
17 Frp Oslo 0,441624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,438149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Akershus 0,432727 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,416426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,404522 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,403040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,402108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,395978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oslo 0,382794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,379889 Mandat tildelt
27 Frp Aust-Agder 0,378798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,377434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,374073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,373825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Rogaland 0,373048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,372665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,365136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,351026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oslo 0,342897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,341400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Telemark 0,340329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,337421 Mandat tildelt
40 Frp Nord-Trøndelag 0,335943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,332272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,330747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Østfold 0,327939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,324672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,320862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,320626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Møre og Romsdal 0,318334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,315576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Sør-Trøndelag 0,314825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Oslo 0,314319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Akershus 0,308200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,295136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,292259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nord-Trøndelag 0,291634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Østfold 0,289765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,274478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Hedmark 0,272840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Finnmark 0,272602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,270753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,270556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Østfold 0,263876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Buskerud 0,262122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Akershus 0,259809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,256177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Troms 0,256085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,254296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Buskerud 0,253122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,248904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,246727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Vestfold 0,244712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hordaland 0,243740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Nordland 0,241062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Rogaland 0,232553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Troms 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Vest-Agder 0,224209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,217038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Vestfold 0,214533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Møre og Romsdal 0,209624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,208459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,201290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vest-Agder 0,200337 Mandat tildelt
84 MDG Troms 0,197431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,182901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,171575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,163272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,162699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Hedmark 0,161886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,161588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,119458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,107864 Mandat tildelt