Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 17,5 26,3 -8,8 33 48 -15 32 32
Høyre 24,3 20,4 3,9 45 36 9 45 45
Frp 11,1 11,6 -0,5 20 21 -1 21 20
SV 8,2 7,6 0,6 15 13 2 15 15
Sp 22,6 13,5 9,1 43 28 15 44 45
KrF 3,4 3,8 -0,4 2 3 -1 2 2
Venstre 2,7 4,6 -1,9 2 8 -6 1 1
MDG 4,5 3,9 0,6 8 3 5 8 8
Rødt 3,1 4,7 -1,6 1 8 -7 1 1
Andre 2,6 3,6 -1,0 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1+1 3 0 1 1 0 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 1 0 1 2 1 0 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 0
Oppland 1 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 1 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1+1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 2 4 2+1 1 3 1 0 0 0 0 0
Hordaland 2 5+1 2 2 3 0 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 3 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,615192 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,580358 Mandat tildelt
3 SV Østfold 0,521718 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,506087 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,492716 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,492123 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,483102 Mandat tildelt
8 SV Møre og Romsdal 0,472751 Mandat tildelt
9 SV Akershus 0,463189 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,441879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,423219 Mandat tildelt
12 H Vest-Agder 0,423165 Mandat tildelt
13 Frp Rogaland 0,416564 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,414315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,413026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,410770 Mandat tildelt
17 Frp Oppland 0,409838 Mandat tildelt
18 SV Vestfold 0,401461 Mandat tildelt
19 H Hordaland 0,398547 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,386571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,380450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,380223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,368568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,367941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,363466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,362465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vestfold 0,358946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,356505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,354109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Rogaland 0,352635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Akershus 0,340884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Telemark 0,328501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,323253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,312094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Finnmark 0,310520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,310318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,306669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oppland 0,299510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Sør-Trøndelag 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,292231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vest-Agder 0,286501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hordaland 0,285338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,272997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,271718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Østfold 0,269704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,268166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Vestfold 0,267382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,252860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,248562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,247127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nord-Trøndelag 0,245763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,244799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,241315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Rogaland 0,238187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,237520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Buskerud 0,237394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hordaland 0,224551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,223403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Nordland 0,213487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,209451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,202181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Finnmark 0,199395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Møre og Romsdal 0,199043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sogn og Fjordane 0,190538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Vest-Agder 0,180745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Aust-Agder 0,178173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Troms 0,170424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,160716 Mandat tildelt
71 MDG Hedmark 0,141699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,132423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Aust-Agder 0,102802 Mandat tildelt
74 MDG Sogn og Fjordane 0,085049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Nord-Trøndelag 0,084809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Finnmark 0,078342 Mandat tildelt