Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 16,8 26,3 -9,5 35 48 -13 35 35
Høyre 31,9 20,4 11,5 59 36 23 59 59
Frp 12,8 11,6 1,2 23 21 2 23 23
SV 8,8 7,6 1,2 16 13 3 16 16
Sp 5,1 13,5 -8,4 9 28 -19 9 9
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,1 4,6 -0,5 8 8 0 8 8
MDG 3,6 3,9 -0,3 2 3 -1 1 2
Rødt 7,9 4,7 3,2 14 8 6 15 14
Andre 5,1 3,6 1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1+1 1 0 0 0 0 1 0
Akershus 3 8 2 2 0+1 0 1 1 1 0
Oslo 3 7 1 3 0 0 2 1 2+1 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 0+1 1 0 0 1 0
Hordaland 2 7 2 2 0 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0
Troms 1 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,579246 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,559673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Oslo 0,525061 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,467342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,454650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,454190 Mandat tildelt
10 R Vestfold 0,444313 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,443618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Aust-Agder 0,438460 Mandat tildelt
13 SV Vestfold 0,430806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Østfold 0,426447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Buskerud 0,426302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,414853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Rogaland 0,407123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Buskerud 0,404382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Troms 0,401898 Mandat tildelt
23 R Akershus 0,394965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Hordaland 0,389987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Møre og Romsdal 0,389219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Telemark 0,388918 Mandat tildelt
27 H Hordaland 0,383680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nordland 0,383634 Mandat tildelt
29 Frp Østfold 0,372750 Mandat tildelt
30 V Akershus 0,366302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Troms 0,360479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,352544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,349731 Mandat tildelt
36 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,339959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Hedmark 0,337911 Mandat tildelt
40 H Vestfold 0,336583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Finnmark 0,336249 Mandat tildelt
42 H Østfold 0,334289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vest-Agder 0,333311 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,332039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,331952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Oppland 0,326303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,321404 Mandat tildelt
48 SV Sør-Trøndelag 0,315250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Telemark 0,311062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,307471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,306216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Oppland 0,299612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,285355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,282545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Sør-Trøndelag 0,281825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,277352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Rogaland 0,269373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,268800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Vest-Agder 0,266862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Nord-Trøndelag 0,264969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,263768 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,255613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Møre og Romsdal 0,254781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,245826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Nordland 0,241698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,241517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Buskerud 0,226826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,221725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,221460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,220063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,215344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Troms 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,209863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,207601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,204504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Østfold 0,204395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Sogn og Fjordane 0,201218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Vest-Agder 0,195011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,191205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,190066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Aust-Agder 0,187195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Østfold 0,186622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Hedmark 0,185702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Nordland 0,177310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Sør-Trøndelag 0,171101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Møre og Romsdal 0,169108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Oppland 0,163455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,162295 Mandat tildelt
100 Frp Finnmark 0,159112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Hedmark 0,158063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,157543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Nord-Trøndelag 0,145140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Finnmark 0,142831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,122573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,110344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Sogn og Fjordane 0,107277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,106932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,101176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,091862 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,086671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,072335 Mandat tildelt