Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Nes (Ak.) ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 37,1 13
Høyre 13,1 5
Frp 8,3 3
SV 0,0 0
Sp 21,1 8
KrF 1,9 0
Venstre 4,0 1
MDG 6,3 2
Rødt 0,0 0
Andre 8,4 3