Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Lillestrøm ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 55
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 35,7 20
Høyre 22,5 12
Frp 15,5 8
SV 4,8 3
Sp 6,6 4
KrF 3,5 2
Venstre 1,8 1
MDG 2,3 1
Rødt 4,0 2
Andre 3,2 2