Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Voss ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 43
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 29,4 12
Høyre 11,8 5
Frp 3,6 2
SV 7,4 3
Sp 31,9 14
KrF 3,9 2
Venstre 3,2 1
MDG 5,1 2
Rødt 3,6 2
Andre 0,0 0