Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Hamar ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 39
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 29,0 11
Høyre 9,7 4
Frp 4,5 2
SV 7,6 3
Sp 5,4 2
KrF 2,3 1
Venstre 4,0 2
MDG 3,2 1
Rødt 3,0 1
Andre 31,4 12