Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 57
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 35,8 20
Høyre 11,2 6
Frp 3,8 2
SV 4,6 3
Sp 28,1 16
KrF 2,0 1
Venstre 2,9 2
MDG 6,9 4
Rødt 2,8 2
Andre 1,9 1