Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 61
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 30,0 18
Høyre 23,9 15
Frp 11,2 7
SV 4,4 3
Sp 13,9 8
KrF 4,0 2
Venstre 2,1 1
MDG 4,1 3
Rødt 5,0 3
Andre 1,3 1