Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 29,5 17
Høyre 16,3 10
Frp 6,9 4
SV 9,2 5
Sp 20,2 12
KrF 2,3 1
Venstre 3,3 2
MDG 4,4 3
Rødt 5,3 3
Andre 3,1 2