Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 29,0 18
Høyre 17,4 10
Frp 7,1 4
SV 10,5 6
Sp 17,9 11
KrF 3,3 2
Venstre 2,1 1
MDG 4,6 3
Rødt 5,3 3
Andre 1,8 1