Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 65
Stemmer ved valget i 2015: Ikke tilgjengelig.

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2015 Endring Prognose Fordelt 2015 Endring
Ap 22,0 14
Høyre 30,0 20
Frp 10,3 7
SV 8,4 5
Sp 14,6 10
KrF 4,8 3
Venstre 3,2 2
MDG 1,9 1
Rødt 3,3 2
Andre 1,5 1