Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for fylkestingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2019 Endring Prognose Fordelt 2019 Endring
Ap 34,4 24,2 10,2 303 160 143
Høyre 14,2 20,3 -6,2 112 122 -10
Frp 0,0 8,6 -8,6 0 58 -58
SV 1,8 6,0 -4,3 17 40 -23
Sp 5,0 14,5 -9,5 48 106 -58
KrF 6,9 4,1 2,8 61 26 35
Venstre 5,4 3,5 1,9 44 20 24
MDG 0,0 7,6 -7,6 0 45 -45
Rødt 0,0 3,9 -3,9 0 24 -24
Andre 6,0 7,3 -1,3 48 32 16

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Agder 17 8 0 1 2 13 3 0 0 5
Innlandet 37 6 0 1 7 2 2 0 0 2
Møre og Romsdal 18 7 0 1 4 7 3 0 0 7
Nordland 24 7 0 1 6 3 3 0 0 1
Oslo 25 15 0 2 0 3 8 0 0 6
Rogaland 19 9 0 1 2 9 3 0 0 4
Troms og Finnmark 30 8 0 3 7 4 3 0 0 2
Trøndelag 33 8 0 2 6 3 4 0 0 3
Vestfold og Telemark 34 12 0 1 4 5 3 0 0 2
Vestland 26 11 0 2 5 7 5 0 0 9
Viken 40 21 0 2 5 5 7 0 0 7