Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for fylkestingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 40,7 21,8 18,9 671 153 518
Høyre 16,8 25,5 -8,7 121 163 -42
Frp 0,0 12,5 -12,5 0 87 -87
SV 2,1 6,2 -4,1 16 43 -27
Sp 5,9 8,6 -2,7 46 61 -15
KrF 8,1 4,5 3,7 58 29 29
Venstre 6,4 3,9 2,5 45 25 20
MDG 0,0 3,7 -3,7 0 24 -24
Rødt 0,0 3,5 -3,5 0 25 -25
Andre 7,1 9,8 -2,7 61 54 7

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 23 9 0 1 2 3 2 0 0 3
Akershus 22 15 0 1 2 2 6 0 0 3
Buskerud 23 11 0 1 4 2 3 0 0 3
Vestfold 20 10 0 1 1 3 3 0 0 3
Telemark 22 6 0 1 3 4 2 0 0 3
Troms 20 5 0 1 2 3 2 0 0 4
Finnmark 17 3 0 1 2 1 2 0 0 9
Agder 17 9 0 1 2 12 3 0 0 5
Innlandet 34 6 0 1 7 2 3 0 0 4
Møre og Romsdal 18 8 0 1 4 6 4 0 0 6
Nordland 24 8 0 1 4 2 3 0 0 3
Oslo 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogaland 19 10 0 1 2 8 3 0 0 4
Trøndelag 32 9 0 2 5 3 4 0 0 4
Vestland 26 12 0 2 6 7 5 0 0 7