Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Evje og Hornnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,7 (6) 11,2 (2) 6,8 (1) 0,0 (0) 9,1 (2) 39,7 (9) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,9 (0) 9,7 (0) 5,8 (0) 0,0 (0) 15,5 (0) 29,6 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,5 (0) 10,1 (0) 5,8 (0) 0,0 (0) 15,7 (0) 29,9 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,9 (0) 9,5 (0) 5,3 (0) 0,0 (0) 16,3 (0) 29,2 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 30,7 (0) 13,4 (0) 7,4 (0) 0,0 (0) 6,9 (0) 34,6 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 85,1 (0) 84,2 (0) 84,5 (0) 95,5 (0) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 61,2 (13) 47,7 (0) 48,0 (0) 46,3 (0) 57,9 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 38,8 (8) 37,4 (0) 36,2 (0) 38,2 (0) 37,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 52,3 (12) 47,7 (0) 47,8 (0) 47,8 (0) 44,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,7 (6) 11,2 (2) 6,8 (1) 0,0 (0) 9,1 (2) 39,7 (9) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 57 25
Høyre 11 0 46 36
KrF 14 1 51 50
Venstre 8 4 49 38
Sp 20 1 52 50
Ap 13 2 45 46
Sum 74 10 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 49 57
Høyre 19 0 49 37
KrF 18 1 48 44
Sp 21 0 46 43
Ap 12 2 48 50
Tverrpolitisk Bygdeliste 15 0 42 47
Sum 92 3 47 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Aust-Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 540
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 605
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,6 %
F-2015 49,7 %
K-2015 58,8 %
S-2013 74,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Bjørn Alfred Ropstad, KrF (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,7 11,2 6,8 0,0 9,1 39,7 3,6 0,0 0,0 0,0
2011 27,1 17,2 6,1 0,0 9,0 33,7 0,0 0,0 0,0 6,9
2007 23,3 4,5 8,4 0,0 14,8 27,0 2,3 0,0 0,0 19,7
2003 31,5 5,6 15,0 11,2 9,6 23,6 2,7 0,0 0,0 0,8
1999 35,3 15,4 5,9 0,0 12,8 25,5 5,0 0,0 0,0 0,0
1995 44,2 13,2 3,6 0,0 15,8 18,1 5,2 0,0 0,0 0,0
1991 32,4 18,8 4,3 6,3 16,8 16,4 5,0 0,0 0,0 0,0
1987 44,5 13,7 6,6 3,8 9,3 15,7 6,5 0,0 0,0 0,0
1983 47,1 14,4 3,6 4,4 10,7 15,3 4,5 0,0 0,0 0,0
1979 40,2 17,4 1,1 2,9 14,9 16,5 0,0 0,0 0,0 7,0
1975 42,1 14,3 0,0 4,3 13,5 18,7 4,1 0,0 0,0 3,1
1971 52,3 8,7 0,0 0,0 13,8 14,0 11,2 0,0 0,0 0,0
1967 52,7 8,7 0,0 0,0 12,4 10,2 16,0 0,0 0,0 0,0
1963 54,7 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0
1959 56,5 4,4 0,0 0,0 18,5 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0
1955 40,4 0,0 0,0 0,0 32,7 16,2 10,7 0,0 0,0 0,0
1951 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 25,5
1947 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 35,9
1945 58,1 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 18,8 0,0 0,0 14,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,3 14,1 8,4 1,4 12,2 23,1 2,7 3,0 0,4 3,3
2011 31,2 21,4 8,1 1,8 8,7 23,9 2,6 0,4 0,6 1,3
2007 27,9 9,5 13,3 4,0 13,1 26,6 2,0 0,7 0,5 2,4
2003 30,0 8,2 14,7 10,0 9,4 23,1 3,0 0,0 0,2 1,5
1999 30,1 13,5 9,9 3,7 11,1 25,1 4,6 0,0 0,9 1,1
1995 40,1 12,4 5,0 3,2 15,8 18,3 3,5 0,0 0,3 1,4
1991 33,0 13,7 6,3 6,1 15,8 17,7 4,2 0,0 0,2 3,1
1987 44,3 14,5 7,2 3,6 8,0 16,1 5,9 0,0 0,1 0,4
1983 45,9 15,5 3,9 3,8 9,4 15,7 5,1 0,0 0,1 0,5
1979 39,6 17,9 1,8 3,0 13,0 17,3 4,7 0,0 0,0 2,7
1975 40,8 14,6 1,9 3,8 13,2 18,5 3,9 0,0 0,0 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,2 17,6 16,0 2,8 13,8 19,4 2,1 1,3 0,8 2,1
2013 30,2 17,8 15,8 1,4 7,4 20,0 2,5 1,5 0,2 3,1
2009 34,3 9,8 22,7 2,5 5,9 22,1 1,3 0,5 0,2 0,7
2005 31,0 7,2 22,6 5,4 8,7 19,2 4,3 0,0 0,4 1,3
2001 20,0 17,0 10,7 9,4 6,8 28,6 3,2 0,0 0,3 3,9
1997 33,7 10,3 12,6 3,4 11,6 24,4 3,4 0,1 0,2 0,3
1993 37,1 11,7 4,2 5,5 21,0 15,5 2,7 0,0 0,1 2,2
1989 39,2 12,9 13,5 4,8 7,3 17,8 3,8 0,1 0,0 0,5
1985 46,6 20,6 2,9 2,4 7,6 16,6 2,7 0,0 0,0 0,5
1981 42,1 22,5 2,8 2,7 8,7 17,4 3,0 0,0 0,0 0,8
1977 44,6 14,9 2,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 35,2
1973 40,3 9,8 3,6 5,8 0,0 18,1 0,0 0,0 0,1 22,2
1969 51,9 8,7 0,0 1,1 10,3 11,4 16,2 0,0 0,0 0,3
1965 49,8 7,6 0,0 2,7 8,9 12,2 17,9 0,0 0,0 0,8
1961 52,2 5,3 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 29,3
1957 59,0 6,3 0,0 0,0 7,3 13,6 12,2 0,0 0,0 1,6
1953 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 11,5 0,0 0,0 14,5
1949 57,7 3,4 0,0 0,0 6,9 13,5 14,2 0,0 0,0 4,3
1945 54,4 2,2 0,0 0,0 8,9 0,0 22,7 0,0 0,0 11,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.2 11.4 10.7 0 8.5 34.2 2 0 0 0
Valgting 28,9 11,1 5,9 0,0 9,2 41,0 3,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned