Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Dovre

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,0 (4) 8,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,4 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,2 (2)
Poll of polls (brutt ned) 17,7 (0) 7,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 94,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,5 (0) 7,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 95,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,7 (0) 7,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 99,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,9 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 20,4 (0) 9,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 45,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 139,9 (0) 134,3 (0) 143,8 (0) 90,7 (0) Ap, Sp, H, And
Borgerlige 8,3 (1) 7,2 (0) 7,5 (0) 7,0 (0) 9,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 79,5 (14) 112,2 (0) 112,4 (0) 116,9 (0) 66,3 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 55,4 (10) 94,5 (0) 95,9 (0) 99,2 (0) 45,9 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,0 (4) 8,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,4 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 2 52 35
Sp 21 2 50 43
Ap 21 2 53 48
Dovrelista 8 2 39 63
Sum 67 8 50 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 55 29
Høyre 16 2 53 38
Sp 20 2 43 40
Ap 17 2 49 53
Sum 60 7 49 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Oppland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 715
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 348
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,5 %
F-2015 52,9 %
K-2015 62,1 %
S-2013 73,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 17 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2015.
Oddny Synnøve Garmo, Sp (2018-)
Bengt Fasteraune, Sp (2007-2018)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, H, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,0 8,3 0,0 0,0 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2
2011 34,1 10,2 5,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 29,1 5,3 4,9 0,0 57,3 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
2003 31,0 5,9 0,0 0,0 54,6 3,0 5,6 0,0 0,0 0,0
1999 32,8 6,8 0,0 0,0 50,5 3,4 6,5 0,0 0,0 0,0
1995 46,8 10,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 39,2 10,1 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
1987 47,3 8,5 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
1983 54,8 14,2 0,0 4,2 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 54,5 13,9 0,0 0,0 27,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 54,4 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
1971 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6
1967 59,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
1963 58,8 7,5 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
1959 60,8 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1955 38,1 8,4 0,0 0,0 42,8 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 64,4 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 61,8 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1945 65,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,7 9,0 4,1 1,4 42,5 2,3 1,8 1,8 0,4 1,0
2011 40,3 10,9 6,7 3,0 32,3 3,0 2,1 0,5 0,6 0,6
2007 34,7 6,0 7,9 4,2 40,5 2,5 2,3 0,2 0,4 1,5
2003 34,9 4,3 9,5 6,1 29,4 3,3 10,9 0,2 0,3 1,1
1999 35,7 7,6 7,1 5,3 33,3 7,5 2,4 0,2 0,4 0,5
1995 42,5 9,5 6,6 4,1 31,9 3,3 1,4 0,2 0,3 0,2
1991 40,3 12,0 4,9 7,9 31,3 2,7 0,8 0,0 0,1 0,0
1987 49,2 12,4 7,8 2,8 23,4 1,9 1,9 0,0 0,1 0,6
1983 53,6 13,2 3,2 3,2 22,1 2,3 2,3 0,0 0,1 0,1
1979 52,1 14,0 0,9 2,3 23,3 4,2 2,8 0,0 0,0 0,5
1975 55,6 7,4 0,6 1,3 29,1 3,7 1,2 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 34,3 11,9 10,0 2,8 34,9 1,6 1,0 1,3 0,9 1,3
2013 42,6 12,5 9,4 1,9 26,5 2,2 2,1 1,7 0,3 0,9
2009 43,6 8,6 12,8 3,8 25,2 2,8 1,5 0,5 0,4 0,8
2005 42,0 5,3 14,3 6,1 24,8 2,7 2,8 0,1 0,3 1,4
2001 35,9 9,3 8,9 9,1 24,2 8,6 1,8 0,0 0,1 2,1
1997 39,9 8,1 9,9 4,8 25,3 9,2 1,9 0,1 0,3 0,6
1993 39,1 8,3 3,5 6,4 38,3 2,2 1,0 0,1 0,1 1,0
1989 44,5 13,0 9,5 7,4 21,6 2,3 1,2 0,2 0,0 0,1
1985 55,5 16,4 1,9 2,4 19,6 2,5 1,1 0,0 0,2 0,4
1981 52,6 16,5 1,8 2,8 0,0 4,1 0,0 0,0 0,1 22,1
1977 55,0 10,8 0,4 2,0 24,6 5,1 1,5 0,0 0,0 0,5
1973 50,2 7,0 1,3 4,6 0,0 4,2 0,0 0,0 0,2 32,5
1969 55,9 6,9 0,0 1,4 30,5 2,4 2,6 0,0 0,0 0,2
1965 54,7 7,6 0,0 3,2 28,3 2,0 3,9 0,0 0,0 0,2
1961 61,5 5,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 30,9
1957 58,7 6,6 0,0 0,0 27,6 3,3 3,6 0,0 0,0 0,3
1953 58,7 3,9 0,0 0,0 30,1 3,2 2,9 0,0 0,0 1,1
1949 61,8 0,0 0,0 0,0 30,1 3,7 4,3 0,0 0,0 0,1
1945 60,2 2,6 0,0 0,0 28,8 0,0 7,0 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.2 7.1 0 0 53.6 0 0 0 0 10.1
Valgting 22,3 8,7 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned