Poll of polls

Kommunestyrevalg: Fedje

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 54 36,2 74 35,1 128 36,0 11,9 36,0 6 3
H 62 41,6 90 42,7 152 42,7 9,3 42,7 6 1
Frp 33 22,1 43 20,4 76 21,3 8,9 21,3 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
54 36,2 74 35,1 128 36,0 11,9 36,0 6 3
H+Frp+
KrF+V
95 63,8 133 63,0 228 64,0 18,2 64,0 9 2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (1 stemmer), tape mandat: H (1 stemmer)
Fremmøte: 82,5 % Stemmeberettigede: 439 Opptalte stemmer: 360
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:15 36,0 42,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,0 (3) 33,4 (5) 12,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (1)
Poll of polls (brutt ned) 17,7 (3) 29,0 (5) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,5 (3) 30,3 (6) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,2 (1)
K-snitt september (brutt ned) 17,7 (3) 28,3 (5) 9,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,3 (9) 47,5 (8) 49,0 (9) 46,6 (8) KrF, H
Borgerlige 70,7 (11) 58,1 (10) 59,6 (11) 56,3 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 24,0 (3) 17,7 (3) 16,5 (3) 17,7 (3) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 24,9 (4) 18,5 (3) 18,7 (3) 18,3 (3) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,0 (3) 33,4 (5) 12,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 57 25
Høyre 16 1 57 25
Ap 15 2 43 53
Sum 43 4 52 35
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 50 13
Høyre 16 1 53 38
KrF 9 2 38 44
Ap 15 2 43 53
Demokratane i Noreg 8 2 44 25
Sum 64 10 47 34
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 1 50 10
Høyre 16 1 46 38
KrF 10 2 43 40
Ap 16 2 43 44
Demokratene i Norge 8 2 39 38
Sum 71 8 45 31
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1265).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 560
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 362
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 86,9 %
F-2015 67,2 %
K-2015 82,5 %
S-2013 89,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Stian Herøy, H (2015-)
Kristin Handeland, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,0 33,4 12,4 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 5,2
2011 34,6 28,5 12,7 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 4,6
2007 33,0 17,7 19,3 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 4,7
2003 23,1 27,3 15,6 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 9,2
1999 26,3 27,5 17,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 29,0 25,1 16,4 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 28,1 31,8 13,1 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 33,9 36,3 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 31,8 33,1 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 9,9
1979 32,7 27,9 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 12,7
1975 27,6 15,0 0,0 0,0 7,9 23,8 0,0 0,0 0,0 25,7
1971 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0 48,6
1967 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 31,6 0,0 0,0 20,2
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,1 22,7 11,9 2,7 1,4 21,7 1,4 2,0 1,7 8,5
2011 31,0 22,4 14,2 1,8 1,5 21,2 1,5 0,9 0,9 4,7
2007 42,6 11,2 16,7 0,5 1,6 18,3 2,2 0,3 0,8 5,7
2003 44,7 12,2 15,1 1,1 1,3 13,2 1,6 0,0 0,5 10,3
1999 42,5 13,0 16,8 1,0 2,3 22,3 0,8 0,3 0,5 0,8
1995 54,3 9,2 12,8 0,9 2,4 18,7 0,5 0,0 0,2 0,9
1991 26,8 29,7 8,2 4,7 3,1 24,2 1,8 0,2 0,2 1,1
1987 35,6 22,8 8,4 1,0 1,2 25,0 0,0 0,0 0,0 5,9
1983 22,8 27,5 4,0 1,3 1,8 20,4 1,1 0,0 0,0 21,0
1979 26,2 18,8 1,0 1,0 2,4 20,5 0,5 0,0 0,2 29,3
1975 18,0 15,6 0,0 0,2 8,7 29,6 1,1 0,0 0,2 26,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,1 30,7 14,2 2,5 5,8 13,7 2,2 0,8 0,8 5,2
2013 25,6 30,9 13,9 1,6 0,8 19,5 1,9 1,1 1,1 3,7
2009 29,1 19,3 20,9 1,3 3,4 19,3 1,6 0,5 1,1 3,4
2005 27,1 14,5 16,7 2,9 2,4 20,8 3,4 0,0 1,4 10,9
2001 18,9 21,7 5,5 4,8 1,1 30,1 3,7 0,0 1,6 12,6
1997 26,2 13,9 17,2 0,5 6,0 27,4 3,2 0,0 1,4 4,2
1993 28,7 18,9 7,9 2,1 11,7 25,1 3,6 0,0 0,4 1,5
1989 25,1 25,0 12,0 4,2 2,0 27,9 3,0 0,0 0,0 0,8
1985 32,2 23,0 3,4 1,4 4,8 30,6 1,4 0,0 0,0 3,2
1981 22,5 30,9 3,9 1,0 3,3 33,8 1,9 0,0 0,0 2,7
1977 29,2 16,7 2,1 0,8 5,2 37,6 1,5 0,0 0,0 6,9
1973 24,3 8,3 4,9 1,5 4,9 42,7 4,4 0,0 0,0 9,2
1969 30,4 5,4 0,0 0,2 5,1 35,0 23,6 0,0 0,0 0,2
1965 28,1 6,5 0,0 3,1 1,7 38,0 21,8 0,0 0,0 0,7
1961 33,6 2,7 0,0 2,4 1,0 47,3 13,0 0,0 0,0 0,0
1957 34,3 4,6 0,0 0,0 1,2 42,9 16,4 0,0 0,0 0,6
1953 23,2 4,9 0,0 0,0 0,8 52,6 18,0 0,0 0,0 0,5
1949 27,5 7,5 0,0 0,0 1,0 42,5 19,7 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20 28.3 11.7 0 0 35.8 0 0 0 4.2
Valgting 26,0 36,0 12,8 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 5,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned