Poll of polls

Kommunestyrevalg: Nord-Odal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 61,7 (15) 14,7 (4) 0,0 (0) 7,4 (2) 14,0 (4) 0,0 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 45,4 (0) 12,7 (0) 0,0 (0) 11,8 (0) 23,9 (0) 0,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 42,4 (0) 13,3 (0) 0,0 (0) 15,1 (0) 24,3 (0) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 45,5 (0) 12,4 (0) 0,0 (0) 12,5 (0) 25,1 (0) 0,0 (0) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,7 (25) 93,8 (0) 95,1 (0) 95,5 (0) SV, Ap, Sp, H
Borgerlige 16,9 (4) 14,4 (0) 14,7 (0) 13,9 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 83,1 (21) 81,1 (0) 81,8 (0) 83,1 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,3 (4) 25,6 (0) 25,7 (0) 26,6 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 61,7 (15) 14,7 (4) 0,0 (0) 7,4 (2) 14,0 (4) 0,0 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 3 57 25
Venstre 8 1 41 63
Sp 19 2 51 47
Ap 24 4 45 46
SV 16 3 53 38
Sum 79 13 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 6 53 35
Høyre 10 3 58 30
Venstre 7 3 42 29
Sp 19 2 49 47
Ap 28 4 45 50
SV 13 5 51 46
Sum 94 23 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hedmark
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 179
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 381
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,2 %
F-2015 50,7 %
K-2015 57,1 %
S-2013 77,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 25 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Lise Selnes, Ap (2011-)
Asgeir Østli, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 61,7 14,7 0,0 7,4 14,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
2011 55,6 11,9 15,4 5,1 9,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
2007 53,9 0,0 19,9 4,4 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1
2003 58,9 0,0 13,9 7,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
1999 39,1 0,0 6,9 12,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
1995 45,5 0,0 0,0 12,2 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7
1991 50,6 4,4 1,8 17,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
1987 71,9 8,8 0,0 10,4 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 72,7 8,8 0,0 8,6 6,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 71,5 8,5 0,0 7,6 8,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 69,3 3,6 0,0 11,3 11,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 68,2 3,6 0,0 0,0 10,6 2,6 0,0 0,0 0,0 15,0
1967 68,5 4,3 0,0 3,5 10,3 3,2 0,0 0,0 0,0 10,2
1963 68,8 5,1 0,0 0,0 8,7 4,1 0,0 0,0 0,0 13,3
1959 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 38,3
1955 63,1 6,7 0,0 0,0 13,2 6,1 0,0 0,0 0,0 10,8
1951 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 36,5
1947 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5
1945 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 57,3 10,1 6,2 4,0 13,2 2,1 1,8 2,7 1,0 1,5
2011 57,8 10,4 13,5 3,7 7,6 2,0 2,0 0,5 0,7 2,0
2007 54,5 4,6 19,1 4,8 8,9 2,6 1,4 0,0 0,9 3,1
2003 55,3 3,8 15,7 10,7 9,0 2,3 0,8 0,0 0,3 2,0
1999 47,3 5,4 10,8 13,5 14,4 4,7 0,7 0,0 0,6 2,5
1995 52,7 5,5 6,7 10,7 17,0 3,4 1,3 0,0 0,3 2,5
1991 53,5 5,5 3,2 20,2 14,5 1,9 0,7 0,0 0,2 0,4
1987 68,0 8,0 4,0 9,5 6,5 2,2 1,1 0,0 0,2 0,5
1983 71,5 8,0 1,5 8,3 5,9 3,5 0,8 0,0 0,1 0,4
1979 69,7 7,5 0,8 6,5 7,7 4,3 1,2 0,0 0,2 2,0
1975 67,8 4,0 0,0 11,8 10,2 4,2 0,4 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 38,5 10,8 14,4 5,6 23,4 1,2 1,1 1,3 1,3 2,5
2013 49,4 13,3 17,5 3,4 8,2 2,1 2,3 1,6 0,7 1,5
2009 54,4 5,7 20,9 6,0 7,4 2,4 1,1 0,1 0,5 1,4
2005 54,1 4,3 18,1 8,3 8,8 2,7 1,5 0,0 0,2 2,1
2001 42,9 7,4 13,3 17,7 6,8 6,3 0,9 0,0 0,2 4,6
1997 53,5 3,9 11,9 9,2 10,6 8,1 0,9 0,1 0,4 1,4
1993 55,7 3,8 2,3 14,0 19,6 2,5 0,7 0,0 0,2 1,3
1989 65,4 6,0 7,0 11,8 6,4 2,2 0,5 0,4 0,0 0,2
1985 72,9 8,6 0,8 9,3 5,0 1,9 0,6 0,0 0,2 0,7
1981 70,2 9,1 1,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,6
1977 74,4 4,3 0,6 6,6 8,0 4,4 0,3 0,0 0,2 1,2
1973 58,3 3,9 2,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 13,9
1969 76,5 3,6 0,0 3,6 8,9 2,3 0,8 0,0 0,0 4,4
1965 67,7 4,6 0,0 6,7 10,3 0,0 1,4 0,0 0,0 9,3
1961 68,0 3,6 0,0 0,0 11,0 0,0 1,6 0,0 0,0 15,8
1957 65,2 3,1 0,0 0,0 8,8 7,0 0,6 0,0 0,0 15,3
1953 65,3 4,0 0,0 0,0 9,8 0,0 1,6 0,0 0,0 19,3
1949 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2
1945 49,4 3,0 0,0 0,0 7,7 0,0 1,9 0,0 0,0 38,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 64.8 14.3 0 8.7 10.3 0 1.9 0 0 0
Valgting 61,1 14,7 0,0 7,1 14,7 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned