Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Dyrøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,6 (5) 10,4 (2) 24,5 (4) 7,2 (1) 15,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,2 (1)
Poll of polls (brutt ned) 26,2 (0) 9,0 (0) 20,9 (0) 11,5 (0) 25,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,5 (0) 9,4 (0) 20,9 (0) 14,7 (0) 26,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,5 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,3 (0) 8,8 (0) 19,1 (0) 12,2 (0) 27,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,7 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 31,8 (0) 12,2 (0) 40,9 (0) 7,8 (0) 14,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 58,0 (8) 63,6 (0) 65,4 (0) 65,6 (0) 54,5 (0) SV, Ap, Sp
Borgerlige 34,8 (6) 29,9 (0) 30,3 (0) 27,9 (0) 53,1 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,0 (8) 63,6 (0) 65,4 (0) 65,6 (0) 54,5 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 15,2 (2) 25,9 (0) 26,2 (0) 27,1 (0) 14,9 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,6 (5) 10,4 (2) 24,5 (4) 7,2 (1) 15,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 40 10
Høyre 12 1 49 25
Sp 18 3 44 50
SV 11 3 50 73
Sum 51 10 46 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 0 49 25
Sp 18 3 43 56
Ap 18 3 47 50
SV 14 3 46 71
Felleslista for Dyrøy 16 0 43 38
Sum 78 9 46 49
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 185
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 666
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,6 %
F-2015 60,2 %
K-2015 69,6 %
S-2013 77,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Marit Alvig Espenes, Ap (2015-)
Randi Lillegård, Ap (2011-2015)
Rolf Espenes, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,6 10,4 24,5 7,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2
2011 42,9 10,2 0,0 7,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
2007 43,2 0,0 0,0 11,0 14,0 6,1 0,0 0,0 0,0 25,6
2003 47,3 0,0 0,0 15,3 16,5 6,6 0,0 0,0 0,0 14,3
1999 59,8 0,0 0,0 0,0 17,9 9,9 0,0 0,0 0,0 12,4
1995 39,8 0,0 0,0 9,3 35,2 7,7 0,0 0,0 0,0 8,0
1991 40,4 7,7 0,0 10,3 24,0 7,9 0,0 0,0 0,0 9,7
1987 54,1 14,2 0,0 0,0 19,7 5,6 0,0 0,0 0,0 6,4
1983 45,7 11,9 0,0 0,0 27,8 6,6 0,0 0,0 0,0 8,0
1979 27,7 10,9 0,0 0,0 30,2 9,2 0,0 0,0 0,0 21,9
1975 34,8 0,0 0,0 10,9 34,1 10,6 0,0 0,0 0,0 9,5
1971 44,5 0,0 0,0 7,3 31,0 6,7 0,0 0,0 0,0 10,5
1967 40,2 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,7
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0
1945 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,5 8,9 24,7 4,9 27,6 2,8 1,7 1,9 1,2 1,9
2011 35,7 10,2 14,6 6,3 23,6 4,5 1,4 0,6 1,2 2,0
2007 34,5 3,5 15,1 9,1 23,3 7,0 1,4 0,5 1,2 4,4
2003 34,1 2,9 14,0 14,4 22,1 7,8 0,5 0,5 0,5 3,1
1999 40,3 3,7 9,4 6,6 25,5 10,3 0,8 0,0 1,8 1,6
1995 39,3 6,4 3,8 7,1 28,7 7,5 1,7 0,4 3,8 1,3
1991 38,0 9,8 3,0 11,4 27,1 9,0 0,8 0,0 0,9 0,0
1987 47,5 13,8 6,0 5,6 15,9 7,6 1,8 0,0 0,8 1,0
1983 45,4 15,9 1,9 3,5 20,9 9,2 1,7 0,0 1,3 0,2
1979 34,4 20,2 1,3 3,7 24,2 11,7 2,8 0,0 1,1 0,6
1975 36,9 10,6 1,1 10,6 27,5 11,7 0,8 0,0 0,2 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,6 14,1 25,8 6,6 24,4 1,8 1,8 1,2 0,7 1,0
2013 30,2 16,0 23,3 3,7 18,1 4,4 1,6 1,5 0,5 0,7
2009 35,4 6,9 25,9 4,7 19,0 5,4 0,7 0,0 0,6 1,5
2005 32,5 2,8 20,9 9,3 14,0 7,3 1,7 0,1 0,4 10,9
2001 23,7 6,6 14,1 10,8 11,7 19,1 1,0 0,0 0,3 12,6
1997 33,7 4,6 10,4 6,9 19,4 21,2 2,1 0,1 1,2 0,4
1993 34,1 6,5 2,0 9,9 39,3 7,1 0,6 0,0 0,5 0,0
1989 44,4 12,8 10,4 9,5 12,0 8,7 1,1 0,4 0,0 0,7
1985 53,2 17,5 1,5 4,8 11,8 9,4 1,1 0,0 0,0 0,7
1981 43,3 21,7 1,7 3,9 15,5 10,8 2,1 0,0 0,7 0,3
1977 44,6 13,5 1,1 4,5 17,7 15,8 1,0 0,0 0,7 1,2
1973 35,1 5,4 3,5 12,4 0,0 16,0 0,0 0,0 0,2 27,4
1969 47,2 10,2 0,0 5,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 33,0
1965 42,0 16,9 0,0 4,8 30,8 0,0 5,0 0,0 0,0 0,5
1961 43,4 14,8 0,0 0,0 20,4 12,5 6,8 0,0 0,0 2,2
1957 51,3 11,7 0,0 0,0 13,2 15,3 5,7 0,0 0,0 2,8
1953 55,9 8,5 0,0 0,0 0,0 18,1 12,9 0,0 0,0 4,6
1949 52,9 8,1 0,0 0,0 0,0 21,2 11,5 0,0 0,0 6,3
1945 55,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 16,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.5 8.9 27.2 5.1 10.1 0 0 0 0 8.2
Valgting 34,1 10,8 23,6 7,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned