Poll of polls

Kommunestyrevalg: Træna

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 66 68,8 99 64,3 165 67,1 19,4 67,1 8 3
SPKRF 25 26,0 45 29,2 70 28,5 -23,9 28,5 3 -3
HELSE 5 5,2 6 3,9 11 4,5 4,5 4,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
66 68,8 99 64,3 165 67,1 19,4 67,1 8 3
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: HELSE (5 stemmer), tape mandat: Ap (15 stemmer)
Fremmøte: 70,8 % Stemmeberettigede: 353 Opptalte stemmer: 250
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
24/9 - 13:01 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
24/9 - 13:01 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
12/9 - 14:25 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
12/9 - 14:14 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
12/9 - 14:14 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
10/9 - 17:18 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
9/9 - 22:09 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9
9/9 - 13:29 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,3 (6)
Poll of polls (brutt ned) 35,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 87,8 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 61,7 (7)
K-snitt september (brutt ned) 35,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 85,2 (8)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 30,0 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,2 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 47,7 (5) 35,1 (3) 32,8 (4) 35,2 (3) 30,0 (6) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,3 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 17 2 46 53
Helsepartiet 13 0 36 54
Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti 14 2 46 50
Sum 44 4 43 52
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 17 2 42 47
Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti 17 2 45 53
Sum 34 4 43 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 15 2 39 53
Senterpartiet/Kristelig Folkeparti 16 2 45 44
Sum 31 4 42 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 496
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 214
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,4 %
F-2015 55,3 %
K-2015 61,3 %
S-2013 71,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 11 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Per Pedersen, KrF (2011-)
Aina Willumsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3
2011 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6
2007 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9
2003 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5
1999 17,4 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8
1995 16,8 15,4 0,0 0,0 31,8 14,6 0,0 0,0 0,0 21,4
1991 33,2 22,0 0,0 0,0 26,4 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 33,9 21,7 0,0 0,0 25,8 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 29,7 17,8 0,0 0,0 28,3 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 33,1 17,1 0,0 0,0 25,1 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,2 3,6 7,3 7,3 17,1 12,4 2,6 2,1 1,6 11,9
2011 34,6 9,7 8,1 1,6 17,3 16,8 1,1 0,0 3,2 7,6
2007 31,8 2,9 11,8 2,4 14,1 21,8 0,6 0,0 1,8 12,9
2003 22,5 4,6 9,2 5,8 23,7 9,8 0,6 0,0 2,9 20,8
1999 16,2 18,8 6,1 2,5 26,4 11,2 1,0 0,0 0,0 17,8
1995 23,5 14,0 2,1 2,1 41,6 11,5 2,9 0,0 2,1 0,4
1991 21,7 22,8 0,7 5,7 32,7 14,6 1,1 0,0 0,7 0,0
1987 27,0 17,4 4,3 3,2 23,4 23,4 1,1 0,0 0,4 0,0
1983 27,4 21,1 0,0 1,1 21,1 28,6 0,4 0,0 0,4 0,0
1979 26,0 17,6 0,7 1,5 18,7 31,9 3,3 0,0 0,4 0,0
1975 23,9 5,0 3,2 0,5 11,9 53,7 0,9 0,0 0,5 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,3 7,4 15,8 7,9 29,3 9,8 1,9 0,5 1,4 3,7
2013 30,0 12,6 15,7 5,8 18,8 11,7 2,2 1,3 0,9 0,9
2009 29,6 6,0 19,3 3,9 18,5 9,4 1,7 0,4 0,9 10,3
2005 21,8 2,5 14,7 5,5 19,7 8,4 0,4 0,0 2,5 24,4
2001 13,1 6,2 4,2 5,0 10,0 14,3 0,8 0,0 0,0 46,3
1997 17,6 6,6 3,4 2,8 13,4 15,5 3,4 0,0 0,3 36,9
1993 18,8 11,3 1,4 6,0 45,0 14,2 2,5 0,0 0,0 0,7
1989 23,6 17,7 7,5 11,5 15,4 20,0 2,0 0,0 0,0 2,3
1985 32,7 20,5 0,3 3,7 19,3 21,4 1,2 0,0 0,6 0,3
1981 23,9 20,6 0,3 3,9 21,6 26,5 2,3 0,0 0,6 0,3
1977 24,7 11,4 1,5 1,1 24,0 34,3 1,1 0,0 1,5 0,4
1973 13,6 5,0 0,8 3,5 31,4 40,7 3,9 0,0 0,4 0,8
1969 36,6 11,7 0,0 1,6 7,4 35,8 7,0 0,0 0,0 0,0
1965 26,3 16,8 0,0 4,2 7,6 37,4 7,3 0,0 0,0 0,4
1961 27,5 19,2 0,0 1,3 1,3 42,1 8,8 0,0 0,0 0,0
1957 30,6 19,2 0,0 0,0 0,0 37,7 11,3 0,0 0,0 1,1
1953 28,5 20,1 0,0 0,0 0,0 35,9 14,1 0,0 0,0 1,4
1949 30,6 21,1 0,0 0,0 0,0 28,6 18,8 0,0 0,0 1,0
1945 31,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 54.9 0 0 0 0 0 0 0 0 45.1
Valgting 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned