Poll of polls

Kommunestyrevalg: Vevelstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
SAMVE 71 64,0 76 49,7 147 58,3 10,9 58,3 8 2
KOM 40 36,0 65 42,5 105 41,7 13,6 41,7 5 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: KOM (3 stemmer), tape mandat: SAMVE (4 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 403 Opptalte stemmer: 264
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
24/9 - 13:01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
24/9 - 13:01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 14:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 14:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10/9 - 16:26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10/9 - 16:26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
9/9 - 20:16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 75,5 (10)
Poll of polls (brutt ned) 18,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 126,7 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 89,1 (11)
K-snitt september (brutt ned) 18,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 123,0 (11)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 15,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,1 (10)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 75,5 (10) 126,7 (11) 89,1 (11) 123,0 (11) 42,1 (10) And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 24,5 (3) 18,0 (2) 16,8 (2) 18,0 (2) 15,4 (3) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 75,5 (10)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Kommunelista 15 1 45 47
Samarbeidslisten 14 1 43 50
Sum 29 2 44 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 14 0 55 50
Kommunelista 13 1 45 38
Samarbeidslisten 12 0 49 42
Sum 39 1 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 13 0 50 46
Kommunelista 12 0 41 42
Samarbeidsliste 12 0 47 33
Sum 37 0 46 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 493
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 274
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,8 %
F-2015 55,5 %
K-2015 68,2 %
S-2013 74,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 13 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Torhild Haugann, A (2019-)
Kari Anne Bøkestad Andreassen, A (2015-2019)
Ken-Richard Hansen, Sp (2007-2015)

Partier i posisjon 2019-2023 A
Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 A
Partier i posisjon 2007-2011 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5
2011 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,2
2007 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7
2003 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8
1999 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6
1995 0,0 12,9 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
1991 45,0 12,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8
1987 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7
1983 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
1979 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1
1975 38,7 0,0 0,0 3,4 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1
1971 52,6 0,0 0,0 5,2 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9
1967 52,0 0,0 0,0 6,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
1963 53,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4
1959 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
1945 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,3 5,8 7,2 0,4 33,2 3,6 4,0 2,7 7,6 3,1
2011 41,3 11,2 8,5 4,0 22,4 2,2 0,9 0,9 4,0 4,5
2007 38,3 3,3 8,3 7,5 30,0 2,9 2,5 0,0 3,3 3,8
2003 19,0 5,2 10,8 31,0 19,0 3,0 0,4 0,0 0,9 10,8
1999 27,4 12,4 4,0 7,7 29,2 3,6 1,1 0,0 2,6 12,0
1995 41,5 10,7 1,8 7,4 29,1 3,3 1,8 0,0 3,0 1,5
1991 37,4 13,5 1,7 14,1 21,8 6,6 2,9 0,0 2,0 0,0
1987 43,5 12,8 5,4 10,2 13,1 8,8 4,3 0,0 0,9 1,1
1983 44,0 19,1 2,0 7,8 15,4 7,6 3,4 0,0 0,0 0,7
1979 50,5 18,4 1,5 5,1 13,1 8,5 2,2 0,0 0,2 0,5
1975 48,0 13,6 0,2 4,5 23,0 7,7 1,7 0,0 0,7 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,4 9,1 8,4 2,5 43,2 1,8 1,1 1,1 3,2 1,4
2013 37,2 8,9 12,4 4,3 25,5 2,8 2,8 2,1 1,8 2,1
2009 38,0 5,7 15,2 7,1 25,9 3,0 0,7 0,3 2,7 1,3
2005 29,8 3,0 12,9 10,3 28,1 4,3 2,3 0,0 0,3 8,9
2001 15,9 8,0 6,4 11,6 17,1 11,9 0,6 0,0 0,6 27,8
1997 30,7 7,8 4,8 7,8 20,3 13,1 2,7 0,0 0,3 12,6
1993 31,9 9,3 1,3 15,3 33,7 5,4 2,1 0,0 0,3 0,8
1989 39,3 13,5 7,5 18,3 11,0 6,8 2,0 0,0 0,0 1,8
1985 45,1 18,2 1,4 12,2 12,6 7,7 1,9 0,0 0,2 0,6
1981 46,9 21,0 1,2 6,2 13,1 9,1 1,5 0,0 0,2 0,7
1977 54,5 11,3 1,5 4,3 14,5 12,0 2,0 0,0 0,0 0,0
1973 39,5 7,4 3,1 9,0 24,6 13,8 2,1 0,0 0,3 0,3
1969 48,8 11,6 0,0 7,2 21,7 5,9 4,4 0,0 0,0 0,3
1965 50,1 12,6 0,0 5,9 22,1 6,4 2,1 0,0 0,0 0,8
1961 50,0 10,7 0,0 12,3 17,1 5,9 3,5 0,0 0,0 0,5
1957 55,8 14,0 0,0 0,0 15,8 7,0 4,9 0,0 0,0 2,6
1953 60,1 13,7 0,0 0,0 12,5 5,7 4,0 0,0 0,0 4,0
1949 55,6 21,2 0,0 0,0 7,4 3,6 6,4 0,0 0,0 5,9
1945 44,4 41,9 0,0 0,0 1,1 0,0 8,6 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.4 0 0 0 0 0 0 0 0 77.6
Valgting 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned